De rechtbank Rotterdam heeft dinsdag de 32-jarige Yusuf Y. vrijgesproken van het doden en mishandelen van zeven katten in Hellevoetsluis. In juli 2017 werden binnen vier dagen zeven katten met letsel aan hun kop en bek aangetroffen in één wijk in Hellevoetsluis. Vier katten zijn aan hun verwondingen overleden. Y. werd onder het bloed aangetroffen bij twee gewonde katten.

Vrijspraak van doden en mishandelen zeven katten
Vrijspraak van doden en mishandelen zeven katten in Hellevoetsluis | Foto (illustratief): publiek domein

Zeven katten die binnen vier dagen allemaal letsel oplopen aan kop en bek is volgens de rechtbank opvallend, maar niet voldoende om tot een veroordeling van de verdachte te komen. Aan de hand van diergeneeskundige verklaringen heeft het Nederlands Forensisch Instituut deskundigenonderzoek gedaan. De deskundigen hebben geconcludeerd dat de twee onderzochte katten letsel hebben opgelopen dat past bij een ‘plaatselijk ingewerkt stomp-botsend geweld op de kop’.
.

Kattenbeul Hellevoetsluis opgepakt

.
Niet kon worden vastgesteld waardoor het letsel is veroorzaakt. Dierenmishandeling is een mogelijkheid, maar de katten kunnen ook zijn gevallen (na een gevecht) of zijn aangereden. Een derde kat die door een dierenarts is onderzocht had letsel dat is veroorzaakt door een aanrijding of een stomp trauma. Ook hier kon de precieze oorzaak niet worden vastgesteld.

Vrijspraak doden en mishandelen katten

In het vonnis wordt door de rechtbank het volgende geschreven over het onderzoek van het NFI:

“Hoewel zij concluderen dat er op basis van de beschikbare gegevens geen onderscheid kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een mishandeling, een val of een aanrijding, achten zij het wel opvallend dat twee katten op dezelfde dag met ongeveer vergelijkbare letsels aan de kop, als gevolg van stomp-botsende krachtsinwerkingen op de kop zijn aangetroffen in hetzelfde gebied. Des te opvallender is het dat er in totaal zeven katten met vergelijkbaar letsel worden aangetroffen, in dezelfde korte periode én in dezelfde buurt, aldus de officier van justitie.”

Dat de verdachte door twee getuigen is aangetroffen bij twee gewonde katten kan erop duiden dat hij deze katten iets heeft aangedaan, maar het kan ook zijn – zoals de verdachte zelf heeft verklaard – dat hij op het geluid van de katten is afgekomen en toevallig al eerste ter plaatse was. Dat hij onder het bloed zat wil niet zeggen dat hij de katten iets heeft aangedaan, dit kan ook zijn gekomen doordat hij de gewonde katten heeft aangeraakt nadat hij ze had gevonden. Als verklaring voor zijn nachtelijke wandelingen gaf hij aan dat hij niet kon slapen.

Er is onvoldoende bewijs om Yusuf Y. te veroordelen | Foto: publiek domein

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat aan de hand van de stukken die op tafel liggen – de verklaringen van de deskundigen, de getuigen en de verdachte zelf – niet kan worden bewezen dat Yusuf Y. zich schuldig heeft gemaakt aan het doden en mishandelen van de zeven katten. Om die reden wordt hij door de rechtbank dan ook vrijgesproken.
.

Straffen voor dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Strafeis slechts 17 dagen

Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. In deze zaak ontbrak het aan bewijs om tot een veroordeling te komen. Deze zaak is niet alleen opvallend door de bijzondere omstandigheid dat er in een periode van vier dagen zeven katten letsel aan kop en bek hebben opgelopen in één en dezelfde wijk. Wat ook opvallend is, is dat de Officier van Justitie, die van mening was dat er wel genoeg bewijzen waren op grond waarvan de verdachte kon worden veroordeeld, slechts 17 dagen gevangenisstraf heeft geëist voor het doden van vier katten en het ernstig verwonden van drie andere katten. Hoe kan het dat de strafeis bij zulke ernstige delicten zo laag is?

Bronnen:

Vlaanderen verhoogt straffen voor dierenmishandeling

©AnimalsToday.nl Lianne Raat


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.