In het afgelopen jaar 2022, zijn er in de Indiase deelstaat Assam nul neushoorns gestroopt. Het gaat om de nationale parken Kaziranga, Manas, Orang en het Pobitora Wildlife Sanctuary. Het is de eerste keer in 45 jaar dat er in deze regio geen neushoornstroperij heeft plaatsgevonden.

Indische neushoorn gestroopt
Indische neushoorn (Rhinoceros unicornis) | Foto: publiek domein

Wereldwijd wordt dit nieuws ontvangen als een succes bij het in stand houden van de diersoort. Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en de Wildlife Trust of India (WTI) feliciteren de regering van Assam en de lokale gemeenschappen met deze bijzondere prestatie.

Uitgeroeid door jacht

De Indische neushoorn, ook wel bekend als pantserneushoorn (Rhinoceros unicornis), leefde ooit wijdverspreid in de hele noordelijke regio van India. De neushoorn heeft een enkele zwarte hoorn die 60 cm groot kan worden en een taaie, grijsbruine huid met huidplooien, die het dier zijn karakteristieke gepantserde uiterlijk geeft.

Voor het eerst in 45 jaar geen Indiase neushoorns gestroopt
Indische neushoorn (Rhinoceros unicornis) | Foto: Charles J. Sharp via Wikipedia

In het begin van de 19e eeuw werd de soort uitgeroeid als gevolg van de jacht. In 1908 waren er naar schatting nog maar 12 neushoorns over in Kaziranga. Nu leeft deze soort alleen nog in de Brahmaputra-vallei, Noord-Bengalen en zuidelijk Nepal. De Indische neushoorn staat op lijst 1 van de Wildlife (Protection) Act, 1972 als bedreigd dier. Er geldt een internationaal verbod op de handel in neushoornhoorns volgens de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

Gestroopt om hoorns

Toch worden de dieren helaas nog steeds gedood vanwege hun hoorns, die veel geld opbrengen vanwege hun medicinale waarde. Tussen 2000 en 2021 werden er in Assam maar liefst 191 neushoorns gestroopt. In 2013 en 2014 werden er in beide jaren 27 neushoorns gedood en in 2020 en 2021 in beide jaren twee.
.

Pasgeboren neushoorn bijna dood door stropers

.
Volgens het WWF leven er momenteel ongeveer 3700 Indische neushoorns in het wild. Assam heeft nu ’s werelds grootste populatie Indische neushoorns, met zo’n 2900 exemplaren in de regio. Dankzij de inspanningen voor het behoud van de diersoort, is de populatie verdubbeld in het noordoosten van India. Gegevens van stroperijactiviteiten in het verleden werden verzameld en op basis hiervan werd een plan gemaakt om het probleem aan te pakken. De taskforce markeerde alle gebruikte in- en uitgangen, evenals wanneer, hoe en waar de stroperij plaatsvond. Ze verhoogden het patrouilleren op volle maan-dagen/nachten wanneer de meeste stropers de neushoorns aanvielen. Gezamenlijk directeur en hoofd strategie en contact voor Noordoost-India van het WTI, Rathin Barman:

“Deze ongelooflijke prestatie is een wereldwijd voorbeeld van hoe we het verhaal kunnen veranderen en de toekomst van een soort kunnen verbeteren. Deze opmerkelijke prestatie volgt op een krachtige publieke actie voor het verbranden van 2500 neushoornhoorns die vorig jaar bij stropers in beslag zijn genomen.”

Voortbestaan bedreigd

Ook het IFAW reageert positief. Vicepresident Global Programs van het IFAW, Jimmiel Mandima:

“Het IFAW en het WTI hebben de eer om samen met de regering en de gemeenschappen van Assam te werken aan de handhaving en vermindering van de stroperij van neushoornhoorns op lange termijn, en aan het vitale herstel van neushoornhabitats zoals het Kaziranga National Park en het Manas National Park. We zullen in Assam aanwezig blijven om dit werk ter plaatse te ondersteunen, door te doen waar we goed in zijn, samen met de regering en de gemeenschappen.”

Naast de stroperij wordt het voortbestaan van de neushoorn ook ernstig bedreigd door overstromingen en doordat mensen zich steeds dichter in de buurt van hun leefomgeving vestigen. Land en natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Neushoorns en mensen strijden om dezelfde ruimte, waardoor het risico op mens-dierconflicten ook toeneemt, met soms de dood tot gevolg.

Bronnen:

Neushoornpopulatie Nepal stijgt met 16 procent

Indische neushoorn gestroopt, stropers maken gebruik van lockdown

©AnimalsToday.nl Jane Sauer