In 2013 is in Nepal opnieuw geen enkele neushoorn of tijger gestroopt. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) is dit grote succes te danken aan een combinatie van antistroperijmaatregelen, samenwerking tussen rangers en politie, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties.

Bengaalse tijger - Nepal
Bengaalse tijger (camera trap)

In 2012 meldden de autoriteiten dat voor het eerst in 29 jaar geen neushoorn was gestroopt door stropers. Dat was opmerkelijk nieuws, zeker vergeleken met de diepterecords in Zuid-Afrika waar afgelopen jaar zelfs ruim 1000 neushoorns zijn gedood voor hun hoorn. Afgelopen jaar is Nepal er opnieuw in geslaagd om de stropers weg te houden.

Zwaar onder druk
Ook landen als Nepal en India hadden jaren achtereen te kampen met stroperij. In 2006 werden in Chitwan Nationaal Park nog in een week tijd drie gestroopte neushoorns gemeld. De Indische neushoorn (wereldwijde populatie +- 2600) komt in Nepal nog in twee beschermde gebieden voor. De soort staat hier zwaar onder druk want er zijn naar schatting nog amper 534 exemplaren.

Aantal tijgers in Nepal stijgt
Tijgers profiteren ervan dat ze de laatste jaren niet worden gedood voor de illegale handel. Uit de laatste tijgertelling van de Nepalese overheid (2013) bleek dat er zo’n 198 tijgers in het wild leven. Een stuk meer dan in 2009 toen er nog 121 tijgers werden geteld.

Beloning voor tomeloze inzet
Dat stroperij is teruggelopen naar nul ziet het WNF als een beloning voor de enorme inzet van de Nepalese regering om stroperij terug te dringen. De opsporingsdienst van de politie heeft extra mankracht om netwerken van illegale handel op te rollen. Er zijn al diverse stropers en handelaren in bedreigde dieren opgepakt en berecht.
De handhavende instanties werken veel beter samen dan vroeger dankzij het speciale Wildlife Crime Control Bureau dat werd opgezet naar aanleiding van de Tijgertop in 2010 toen Nepal beloofde zich in te zetten voor een verdubbeling van het aantal tijgers in 2022.

Ecodrones
Ook de Nepalese media besteden veel aandacht aan de problematiek van stroperij en illegale handel en dat is van belang voor bewustwording.
Het WNF en Nepal werken nauw samen op het gebied van natuurbescherming. Nepal is het eerste land waar op initiatief van WNF is getest met ecodrones, onbemande vliegtuigjes in de strijd tegen stropers.

Parkrangers
Lees hier het verhaal van ranger Rupak Maharjan, die zich al jaren soms met gevaar voor eigen leven inzet voor bescherming van bedreigde soorten als de Indische neushoorn.

Persbericht WNF