Vleeskippen in Nederland krijgen te weinig ruimte. Ons land overtreedt al meer dan tien jaar Europese wetgeving over de leefruimte van deze kippen in een stal. Wakker Dier dient daarom een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en vraagt de Europese Commissie om in te grijpen.

Vleeskippen in Nederland krijgen te weinig ruimte
Vleeskippen in Nederland krijgen te weinig ruimte | Foto: Wakker Dier

Sinds 2007 mogen vleeskippen in Europa met bij elkaar opgeteld maximaal 33 kilo aan dieren per vierkante meter worden gehouden. Dit komt neer op circa 16 kippen. Lidstaten mogen hier bij uitzondering van afwijken, maar alleen indien de kippensterfte beperkt is en de minimale welzijnsregels worden nageleefd. Alleen dan mag een boer kippen houden tot 42 kilo dier per vierkante meter, ongeveer 21 kippen.

Vleeskippen krijgen te weinig ruimte

Uit een Wob-verzoek (nu Woo) van Wakker Dier blijkt echter dat Nederlandse boeren onterecht hebben geprofiteerd van deze uitzonderingsregeling. De NVWA gaf de in 2021 opgevraagde beleidsstukken pas vrij na twee jaar en twee gerechtelijke uitspraken. Uit de stukken bleek dat de Europese Commissie de Nederlandse overheid al meermaals heeft gewezen op haar foutieve handhaving van de wetsovertreding. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Kippen zijn massaal de dupe van dit plofkip-proppen.”

.

afgemaakt
Kippen zijn massaal de dupe | Foto: publiek domein

Geen controle

Alhoewel Nederlandse supermarkten geen plofkip meer verkopen, fokt de pluimveesector nog massaal plofkip voor de export. Daarbij is het gebruikelijk om rond de 21 kippen per vierkante meter te houden; het maximum binnen de uitzonderingsregeling. De NVWA blijkt echter niet te controleren of bedrijven voldoen aan de bijbehorende voorwaarden. Uit de landelijke sterftecijfers blijkt dat veel boeren die gebruikmaken van de uitzonderingsregeling, een hogere kippensterfte hebben dan toegestaan. Zij mogen dus niet zoveel kippen per vierkante meter houden, maar de Nederlandse overheid (lees: NVWA) laat dit oogluikend toe.

Het leven van een vleeskip is al ellendig genoeg | Foto: Wakker Dier

Beperkte leefruimte is nadelig voor het welzijn van kippen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) concludeerde onlangs dat bij meer dan vijf á zes kippen (11 kilo totaalgewicht) per vierkante meter het aantal voetzoolzweren toeneemt, het loopvermogen afneemt en de dieren worden belemmerd in hun gedragsbehoeften. De autoriteit adviseerde de Europese Commissie dan ook om de toegestane kipdichtheid in een stal flink te verlagen.

Handhaving geëist

Mede naar aanleiding van vragen van Wakker Dier zijn de NVWA en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nu in overleg over de interpretatie van de wet en de handhaving ervan. Hilhorst:

“De regels zijn al meer dan vijftien jaar oud en het standpunt van de Europese Commissie is helder. Waarom wordt deze discussie nu pas gevoerd?”

Om verder uitstel te voorkomen wil Wakker Dier nu handhaving afdwingen met een handhavingsprocedure bij de NVWA. Tegelijkertijd verzoekt zij de Europese Commissie om een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. Dit kan uiteindelijk leiden tot een veroordeling door het Europees Hof van Justitie en het opleggen van boetes en dwangsommen aan Nederland. Hilhorst:

“We weten inmiddels dat de NVWA dit soort zaken erg traag afhandelt, dus vragen we ook de Europese Commissie om in te grijpen.”

Beide procedures worden deze maand opgestart.

Bron:

Burgerinitiatief: Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid