Onderzoekers hebben het na vier jaar zwart op wit kunnen krijgen: haaien zijn geen kwaadaardige moordwapens. Deze bijzondere dieren komen geregeld negatief in het nieuws. Nu is er vastgelegd dat ze een complex sociaal leven hebben. Ze sluiten zelfs jarenlange vriendschappen. 

haaien
Mythe ontkracht: haaien kunnen jarenlange vriendschappen sluiten | Foto: Pixabay

Stereotype ontmaskerd

Er heeft zich lang een negatieve lading bevonden met betrekking tot haaien. Deze vissoort werd in de media afgebeeld als eenzame moordmachine zonder gevoel. Meerdere onderzoeken hebben dit weten te ontkrachten. Na vier jaar durende observatie en onderzoek is er nu bewezen dat deze stereotypen niet helemaal kloppen. De haaien zijn namelijk in staat om vriendschappen te sluiten met andere soortgenoten. Sommige dieren kwamen elk jaar terug om samen te komen met andere soortgenoten en hun leefgebied weer in zich op te nemen. Hierin maken ze een selectie met wie ze het goed kunnen vinden en waar ze het liefst hun tijd doorbrengen. En zo ontstaan er vriendschappen in de diepe zeeën. National Geographic Explorer, Yannis Papastamatiou, bevestigt:

“We weten nu dat haaien jarenlang sociale associaties kunnen vormen met andere individuen.”

Jasmin Graham, een mariene bioloog bij Mote Marine Laboratory in Sarasota in Florida voegt toe:

“Dit onderzoek naar hun persoonlijkheid en sociale leven laat zien dat ze eigenlijk veel meer op ons, de mens, lijken dan we ons eerder hebben gerealiseerd.”

Onderzoek vormt beter beeld

Eerder werd al bekend dat haaien en mensen een vriendschappelijke band konden bouwen. Maar door de schrale financiering is er weinig onderzoek gedaan naar vriendschappen tussen haaien. In de laatste twintig jaar is er meer mogelijk qua technologie en onderzoek door het vrijkomen van meer geld. Daardoor kunnen onderzoekers nu langere studies afnemen en dit soort ontdekkingen doen. Zandtijgerhaaien en rifhaaien kwamen het eerst aan bod door de ligging van hun territorium en groepsdynamiek. Daar werden de vriendschappen opgemerkt en gedocumenteerd. Er wordt nu gekeken of dezelfde studie toegepast kan worden op andere haaiensoorten, zoals de witte haai. Met dit wetenschappelijk bewijs hopen de onderzoekers de dieren in een beter daglicht te stellen.

haaien
Foto: NOAA’s National Ocean Service Flickr via Compfight cc

Informatie voor de toekomst

Uiteindelijk willen de onderzoekers meer dan alleen vriendschappelijke interactie onderzoeken. Er is niet veel bekend over het gedrag van haaien. Men denkt dat sommige soorten samenwerken voor de voedselvangst. Andere zouden elkaar gebruiken voor gezelschap. Daarnaast wordt er ook gedacht dat de omgeving en het voedselaanbod een samenhang hebben met de manier waarop deze slimme dieren zich in dezelfde wateren bevinden. Er kunnen veel redenen bestaan die de sociale structuren verklaren. De eerste stap naar meer kennis – en dus een betere beeldvorming –  over deze vissen is gezet. Nu is het afwachten wat de toekomst zal uitwijzen over de haai die steeds meer uit onze wateren verdwijnt.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Maury Senden