De storing in een rioolzuiveringsinstallatie heeft bij De Bilt en Utrecht gezorgd voor vissterfte onder allerhande vissoorten. Aanvankelijk werden vooral kleinere dode vissen gevonden, maar sinds vandaag worden ook grote soorten aangetroffen, zoals de snoek.

snoeken slachtoffer storing rioolzuiveringsinstallatie De Bilt
Ook snoeken zijn het slachtoffer van de storing in een rioolzuiveringsinstallatie in De Bilt | Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De storing vond in het weekend plaats in De Bilt, waarbij ongezuiverd rioolwater overliep en in het oppervlaktewater terechtkwam. Hierdoor verdwijnt in korte tijd alle zuurstof uit het water en kunnen vissen niet meer ademhalen, waarop ze sterven. Honderden kleine dode vissen werden al gemeld en ook grotere dieren blijken de vervuiling van hun leefgebied niet overleefd te hebben. Onderstaande kaart geeft aan waar de vissen zijn aangetroffen.

impact storing rioolzuiveringsinstallatie De Bilt
Gebied waar dode vissen zijn gevonden | Beeld: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De storing is verholpen, maar roept wel vragen op. Het ‘systeem’ had het probleem met de rioolzuiveringsinstallatie moeten melden, maar dat heeft niet plaatsgevonden. Waarom is vooralsnog niet bekend. Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

“Het gebeurt zelden of nooit dat het hele besturingssysteem uitvalt. Het is voor ons nog een raadsel, maar we doen er alles aan om de onderste steen boven te krijgen.”

De dode vissen worden overal waar mogelijk opgeruimd vanwege de kans op botulisme. Het wordt een voordeel genoemd dat er veel regen valt deze dagen, waardoor het vervuilde water snel verdunt. Enorme hoosbuien zijn echter niet bevorderlijk, want ook daardoor kan het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater in korte tijd snel dalen, met alle nadelige gevolgen voor het waterleven.

Bronnen:

#GNvdD: Er kan weer worden aangebeld bij de Utrechtse visdeurbel

©AnimalsToday.nl BVR