Scottish National Heritage (SNH) heeft een vergunning verleend voor het doden van honderden raven. Jachtopzieners en boeren mogen de vogels gedurende een periode van vijf jaar doden in een toegewezen gebied in het graafschap Perthshire. Natuurbeschermers hebben met afschuw gereageerd.

raven
In Schotland is een vergunning verleend om honderden raven te doden | ©Lars Soerink Vilda natuurfotografen

Het besluit van Scottish National Heritage (SNH) om raven massaal te laten doden is gebaseerd op een experiment. Men zegt te willen bekijken wat de invloed is op de populatie watervogels als zo’n 300 raven worden verwijderd. Uit onderzoek van de Schotse vogelbescherming, nota bene gesponsord door SNH, blijkt echter dat er geen bewijs is dat populaties watervogels te lijden hebben onder de aanwezigheid van raven. Het is veel waarschijnlijker dat andere factoren een rol spelen bij een daling van het aantal watervogels (waders), zoals veranderingen in leefgebied en vegetatie.

Berucht gebied
De vergunning is verleend voor verschillende landgoederen in het gebied Strathbraan in graafschap Perthshire. Dit gebied is onder vogelbeschermers berucht vanwege wildlife crime: de afgelopen jaren zijn hier zes gezenderde arenden verdwenen onder verdachte omstandigheden. Vorige week nog verdween een zeearend boven het gebied Glen Quaich. Jachtopzieners van landgoederen waar gejaagd wordt op (voor dat doel uitgezette) Schotse sneeuwhoenders, hebben een hekel aan roofvogels, omdat ze de dieren als competitie beschouwen. Niet alleen roofvogels wordt kwalijk genomen dat ze een hoender opeten; raven worden door jachtopzieners soms (illegaal) gedood, om kuikens van hoenders en fazanten te beschermen.

Discutabel
De vergunning voor het doden van honderden raven is volgens Scotland’s Raptor Persecution verleend aan een organisatie genaamd Strathbraan Community for Waders. Volgens de vergunningsaanvraag vertegenwoordigt dit consortium ‘lokale landbeheerders (boeren, jachtopzieners) en privébelangen in het gebied, die watervogels waarderen vanwege hun bijdrage aan de biodiversiteit en hun sociale en economische waarde’. Deze aanvraag is ondersteund door de Schotse jachtopzienersvereniging. Het lijkt er dan ook sterk op dat met de vergunning vooral voldaan wordt aan de belangen van de jachtlobby.

Beschermd
De raaf is een beschermde diersoort. Doordat de vogels in de 19e en een deel van de 20e eeuw massaal werden gedood door jachtopzieners en boeren, bleven er nog maar weinig over. Alleen in het (zuid)westen van Schotland en de eilanden waren nog raven te vinden. Inmiddels komt de raaf gelukkig weer op steeds meer plekken in Schotland voor en begint de populatie zich geleidelijk te herstellen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat SNH jachtopzieners en boeren toestemming geeft de vogels massaal te doden. Daarnaast is er geen sprake van toezicht en maakt het besluit van SNH het voor iedereen die een hekel heeft aan roofvogels en kraaiachtigen makkelijker om zijn geweer tevoorschijn te halen.

Petities
De Schotse vogelbescherming (RSPB) en de roofvogelonderzoeksgroep Scottish Raptor Study Group werken er hard aan om de vergunning ongedaan te maken. Intussen zijn er twee petities opgezet om de SNH te laten weten dat er veel weerstand is tegen het omstreden besluit. Wil je je stem laten horen, teken dan ook deze petities van Change en Care2.

Bronnen: Raptor Persecution ScotlandThird Force News, Scottish Raptor Study Group,©Animals Today Angelique Lagarde