Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft zich uitgesproken tegen de aanwezigheid en deelname van kinderen en jongeren onder de 18 jaar aan stierengevechten en gerelateerde evenementen in Spanje. Het stierenvechten is namelijk in strijd met de Conventie van de Rechten van het Kind. Colombia, Ecuador, Frankrijk, Mexico, Portugal en Peru kregen eerder dezelfde uitspraak vanuit het Comité voor de Rechten van het Kind.

stierengevechten
Foto: CAS International

Deze uitspraak is gedaan nadat onze zusterorganisatie Fondation Franz Weber een rapport presenteerde bij de Verenigde Naties waarmee wordt aangetoond dat kinderen blootgesteld worden aan psychisch en fysiek geweld wanneer ze een stierengevechten bijwonen. Dit geldt ook voor kinderen die deelnemen aan stierengevechten en het vak leren in de stierenvechtscholen. In Spanje zijn er iets meer dan 50 stierenvechtscholen.

De Conventie van het Rechten van het Kind spreekt over het recht van alle minderjarigen op een niveau van leven dat geschikt is voor fysieke, mentale, morele en sociale ontwikkeling. De staat is verplicht om maatregelen te treffen die nodig zijn om minderjarigen te beschermen, iets dat niet wordt waargemaakt met stierengevechten. Spanje maakte tot nog toe hierop een uitzondering wanneer het ging om het stierenvechten. Dit houdt in dat minderjarigen in Spanje tot nu toe stierengevechten en wrede stierenfeesten mochten bijwonen. Daarnaast mochten kinderen lessen nemen op stierenvechtscholen. Uit diverse onderzoeken weten we dat het geweld in de arena psychische gevolgen heeft, zoals trauma’s én het verzwakken van het moreel oordeel en empathisch vermogen.

Spanje heeft de Conventie van de Rechten van het kind geratificeerd, waardoor het verplicht wordt om het verzoek van de Verenigde Naties toe te passen. CAS International (Comité Anti Stierenvechten)l is erg tevreden met de uitspraak van de Verenigde Naties. CAS werkt momenteel aan een project om een einde te maken aan de stierenvechtscholen én de toegang van minderjarigen tot stierengevechten. Onderdeel van dit project is het mobiliseren van organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind om samen te werken en dit doel te bereiken. CAS zal haar expertise blijven inzetten zodat er een verbod komt op het blootstellen van minderjarigen aan stierengevechten.

Persbericht Comité Anti Stierenvechten