Uit een opiniepeiling van Ipsos over exotisch huisdierbezit blijkt dat 77 procent van de Nederlanders vindt dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden. Een nog groter deel, 82 procent, is van mening dat de handel in exotische dieren beter gereguleerd moet worden.

exotisch huisdierbezit
Exotisch huisdierbezit: serval | Foto: publiek domein

De uitslag van deze representatieve peiling in opdracht van Stichting AAP, gehouden in april, ligt in lijn met een opinieonderzoek dat medio februari door Savanta ComRes werd uitgevoerd in zes Europese landen.

Positieflijst

De Nederlandse resultaten zijn een welkome steun in de rug voor Stichting AAP en de opstellers van de positieflijst voor huisdieren. Later dit jaar hoopt AAP inzage te krijgen in deze nieuwe lijst, die eindelijk transparant en duidelijk moet maken welke zoogdieren veilig en goed te houden zijn. Zodra deze lijst in Nederland wordt ingevoerd, zijn alleen de diersoorten die genoemd worden nog toegestaan om te houden. Bij de beoordeling wordt naast dierenwelzijn en veiligheid ook rekening gehouden met het risico op zoönosen; ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen zoals het huidige coronavirus.

exotisch huisdierbezit
Exotisch huisdierbezit: gordeldieren | Foto: publiek domein

Dierenwelzijnsorganisaties zetten zich al jaren in voor de positieflijst. Dat deze lijst er moet komen wordt in de peiling door 78 procent ondersteund. Naast Nederland hoopt Stichting AAP de positieflijst ook snel doorgevoerd te krijgen in heel Europa. Zoals nu blijkt, is het risico op ziektes die van dier op mens kunnen overspringen onacceptabel. Hoofd Wetgeving en Beleid Raquel García-Van der Walle:

“Het is een wonder dat een dodelijk virus zoals het huidige coronavirus nog niet eerder opdook. Er worden in Europa miljoenen exotische dieren gehouden – vaak onder slechte omstandigheden en zonder adequate kennis, registratie en controle. We voelen ons enorm gesteund dat een grote meerderheid van de bevolking ook nee zegt tegen de ongebreidelde handel in dieren die zoveel risico’s met zich meebrengen.”

Uit de opiniepeiling blijkt dat maar liefst 82 procent van de respondenten vindt dat autoriteiten horen te weten welke exotische soorten door wie worden gehouden. Naast het risico dat houders van exotische dieren onbedoeld een nieuwe ziekte kunnen verspreiden, tast het houden van exotische dieren vaak ook dierenwelzijn aan en komt door de groeiende populariteit van sommige soorten de biodiversiteit in gevaar.

exotisch huisdierbezit
Exotisch huisdierbezit: impala | Foto: publiek domein

Wildgroei exotisch huisdierbezit

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er zo’n 260 zoogdiersoorten (pdf) waarvan bekend is dat ze in Nederland worden gehouden. Van impala’s, laaglandtapirs en reuzenkangoeroes tot brilbladneusvleermuizen, gordeldieren en servals. In het belang van mens en dier moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de wildgroei van soorten die onze huiskamers en achtertuinen bevolken. De positieflijst is daarin een sterk en bewezen basis om deze problematiek effectief aan te pakken.

Bron en meer info: