Het Maleisische palmoliebedrijf Genting Plantations gaat door met het kappen van regenwoud voor de aanleg van plantages voor palmolie, ondanks een dringend verzoek van een grote afnemer, de palmoliegigant Wilmar. Daarmee maakt Genting zich schuldig aan het vernietigen van de natuurlijke habitat van vele diersoorten, waaronder de orang-oetan en de dwergolifant.

Orang-oetan baby palmolie
Foto: prajuvikas via Compfight cc

Door de toenemende vraag naar palmolie is de afgelopen 20 jaar veel regenwoud verdwenen in Maleisië en Indonesië, om plaats te maken voor palmolieplantages. Na lang aandringen van natuurorganisaties verklaarde palmolieafnemer Wilmar in december 2013 dat ze niet langer wilde bijdragen aan de alsmaar voortdurende ontbossing. Het bedrijf droeg alle toeleveranciers op om over te gaan op duurzame productie. Maar uit een rapport van Greenomics, een Indonesische milieubeweging, blijkt dat Genting en twee andere leveranciers zich niets aantrekken van het niet-ontbossingsbeleid van Wilmar.

Greenomics ontdekte dat Genting en de andere toeleveranciers de regels overtreden na bestudering van door de overheid verstrekte informatie en analyse van het landschap. Daaruit bleek dat er binnen de bestaande concessiegebieden opnieuw bos was verdwenen waarvan bekend is dat er orang-oetans leven. Ook was er een turfveld rijp gemaakt voor de plant van oliepalmen.

Wilmar heeft aangegeven dat het bedrijf de betrokken leveranciers op de vingers zal tikken, maar niet over te willen gaan tot het nemen van drastische maatregelen. Het is de bedoeling van Wilmar om samen te werken met de toeleveranciers om ze bewust te maken van het belang van het niet-ontbossingsbeleid. Eind 2015 wil Wilmar dat alle palmolie op duurzame wijze geproduceerd wordt. Greenomics heeft Wilmar opgeroepen om zich strikt aan dat tijdschema te houden, om te voorkomen dat er nog meer regenwoud verdwijnt ten koste van de steeds meer bedreigde orang-oetan. Tot op heden hebben geen van de andere grote palmolieafnemers het voorbeeld van Wilmar gevolgd.

Bron: Mongabay ©PiepVandaag.nl Bart van Riel