Ieder jaar vindt een telling plaats van de bruinvis in de Oosterschelde. Helaas zijn in 2013 slechts 18 dieren geteld, waaronder twee kalfjes. Gelukkig planten de dieren zich dus nog wel voort. 

Bruinvissen
Foto: Andrew Reding / Foter / CC BY-NC-ND

Dit jaar is het aantal dus erg laag. Een jaar geleden telden de vrijwilligers nog 42 dieren en in 2011 werden nog 61 exemplaren waargenomen.

Veel dode bruinvissen
Een verklaring van dit lage aantal is gedeeltelijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden tijdens de telling, maar vooral het hoge sterftecijfer dit jaar is een bron van zorg. Tijdens de telling door de groep vrijwilligers is ook nog een dood exemplaar gespot. Het aantal dode dieren in de Oosterschelde kwam hiermee op 38. Onderzoek moet uitwijzen waar de dieren aan zijn overleden. Een eerste onderzoek wijst in elk geval naar verhongering en vermagering.

Het jaarlijkse tellen wordt uitgevoerd door tientallen vrijwilligers, allen lid van de Stichting Rugvin, acht schippers en gefinancierd door een gift van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Bron: Dierennieuws.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.