Het USDA, het Amerikaanse ministerie van landbouw, investeert 3 miljoen om bijen te voorzien van nieuwe voedselbronnen.

USDA
Productkeuze met bijen
USDA
Productkeuze zonder bijen

Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van fruit, groenten, bloemen en gewassen. Ruim de helft van ’s werelds gewasopbrengst is afhankelijk van bestuiving door bijen.

De afgelopen tien jaar gaat het slechter en slechter met de bij. Verlies van leefgebied, pesticiden, de varroamijt en het mysterieuze Colony Collapse Disorder hebben geleid tot een schrikbarende achteruitgang van de populaties.

In een poging hiertegen iets te doen, investeert het USDA nu 3 miljoen om de insecten nieuwe, betere voedselbronnen te bieden. Dit initiatief is anders omdat het zich concentreert op de kwaliteit, behouden en verhogen van voedselbronnen van de bijen en niet alleen op kwantiteit. Boeren in Michigan, Minnesota, Wisconsin, North- en South-Dakota (‘de bijenstaten’) zullen starten met het planten van gewassen als alfalfa en klaver, die de bijenpopulaties zullen versterken en gezonder zullen maken. In tegenstelling tot het moeten uitwijken naar kunstgrepen zoals het toedienen van siroop met veel fructose, om de bijen te versterken, zullen deze gewassen zorgen voor voedselrijke nectar en gezonde habitatten.

Hoewel de investering niet groot is, gaat het USDA uit waar voor zijn geld te krijgen.

Kijk de TEDTalk van Marla Spivak: Waarom de bijen verdwijnen

De honingbij floreert al 50 miljoen jaar. Elk volk bestaat uit 40.000 tot 50.000 individuen die samenleven in verbazingwekkende harmonie. Dus waarom begon zo’n 7 jaar geleden een massale sterfte onder bijenvolken? Marla Spivak onthult vier redenen die elkaar beïnvloeden, met tragische gevolgen. Dit is niet slechts een probleem omdat bijen eenderde van onze gewassen bestuiven. Zou het kunnen dat deze fenomenale diersoort ons een spiegel voorhoudt?

Bron ©PiepVandaag.nl