Staatssecretaris Henk BlekerTijdens een debat in Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Bleker gezegd dat hij overweegt webcams verplicht te gaan stellen in alle slachterijen in Nederland. 

De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd moderne technieken in te zetten om misstanden bij slachterijen tegen te gaan. Bleker heeft aangegeven dat er op dit moment geen slachterijen zijn waar webcams zijn geplaatst. Hij neemt het in overweging en zegt:

“Maar dan moeten ze wel een rol spelen bij de handhaving en moet er een mogelijkheid zijn om de beelden op te slaan.”

Negatief waren de reacties op de Nota Dierenwelzijn en Gezondheid die Bleker eind februari publiceerde. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming reageerde geschokt en stelde een brief op waarin hij vooral het ontbreken van wetgeving ter verbetering van het paardenwelzijn aan de kaak stelde. Bleker heeft inmiddels gereageerd op dit schrijven en laat weten:

“Ik ben ervan overtuigd dat de gezamenlijke aanpak van overheid en sector resultaat heeft opgeleverd. Het verhogen van het bewustzijns- en kennisniveau in de hele paardensector kost tijd. Desondanks vind ik dat wij op de goede weg zijn. Ik ben niet van mening dat het inzetten van specifieke, aanvullende wetgeving voor paardenwelzijn dit proces zal versnellen.”

De Dierenbescherming vindt vooralsnog geen thuis bij de staatssecretaris.

Bronnen