Staatssecretaris Henk BlekerDe Partij voor de Dieren heeft een meldpunt geopend voor de onwaarheden van staatssecretaris Bleker ten aanzien van zijn landbouw- en natuurbeleid. Deze leugendetector van Bleker zal de basis vormen voor een zwartboek over het beleid van de staatssecretaris.

Het meldpunt is geopend naar aanleiding van de uitzending van Kamerbreed (26 november), waarin VVD-prominent Ed Nijpels zegt dat staatssecretaris Henk Bleker “voortdurend onwaarheden spreekt” over het natuurbeleid. Nijpels zei dat in een gesprek over de ontwikkelingen in het Flevolandse natuurgebied Oostvaarderswold. Aan de realisatie van dat nieuwe natuurgebied wil Bleker geen geld meer geven en hij baseert zich daarbij volgens Nijpels op leugens: “Wat hij bijvoorbeeld doet, is de argumenten die worden aangedragen door het Planbureau voor de leefomgeving of door tachtig hoogleraren voortdurend verdraaien”, zei Nijpels in het radioprogramma. Ten aanzien van het landbouwbeleid gaat Bleker ten onrechte uit van het idee dat megastallen goed zijn voor het dierenwelzijn.

Het is niet de eerste keer dat het optreden van Bleker grote vragen oproept. Behalve oproepen tot wetsovertreding aan Limburgse boeren – “omzeil de natuurregels, maar doe het in stilte”, blijkt de staatssecretaris ook de afspraken met de provinciale bestuurders voortdurend anders te interpreteren, roept hij verzelfstandigde organisaties zoals Staatsbosbeheer ten onrechte tot de orde en negeert hij gemaakte afspraken zoals die rond de Hedwigepolder.

Melding maken

De Partij voor de Dieren roept daarom iedereen op er melding van te maken wanneer zij Bleker betrappen op het romantiseren van de werkelijkheid. Er zijn verschillende methoden om leugens op het spoor te komen. Zo kunt u letten op het gedrag van de persoon die aan het woord is; vaak treden er plotselinge veranderingen op in bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie. Meestal is de persoon in zijn antwoord weinig gedetailleerd en gebruikt hij veel dooddoeners. De meest betrouwbare methode is echter te bekijken waar uitspraken van de betreffende persoon niet stroken met de feiten. Meld belastende feiten over en onwaarheden van Bleker zodat er een bundeling van gemaakt kan worden.

Meldingen kunnen worden doorgegeven via de website van de Partij voor de Dieren. Het is daarbij belangrijk om bij elke gemelde uitspraak aan te geven waarom een bepaalde uitspraak op een leugen berust. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.