Uit onderzoek aan de Case Western Reserve University blijkt dat honden en ratten hun snuffelgedrag niet alleen gebruiken om elkaar te herkennen. Ook hiërarchie wordt door deze unieke vorm van communicatie bepaald.

Speurneus
Iedere hond moet speuren!

Daniel Wesson, onderzoeker aan de Case Western Reserve University in Amerika, besloot onderzoek te doen naar de redenen waarom honden en ratten elkaar besnuffelen. Wat voorheen leek te zijn om elkaar te herkennen, blijkt achteraf ook een vorm van bepaling van de hiërarchie te zijn. Wesson merkte op dat sommige honden elkaar wel erg lang besnuffelden, waarbij een snuffelpartij soms uitliep in een gevecht, terwijl het soms uitliep op niks. Hij vermoedde een patroon te zien in het gedrag van deze dieren. Studies naar ratten bewijzen nu zijn vermoedens.

Wesson bestudeerde de nasale ademhaling bij ratten als zij elkaar besnuffelen en merkte op dat een rat die door een ander wordt besnuffeld zijn ademhaling vertraagt. De rat die zelf snuffelt wordt gezien als de meest dominante rat en kan agressief worden als de besnuffelde rat niet snel genoeg zijn ademhaling vertraagt. Ook bij ratten die niet kunnen ruiken werd dit patroon opgemerkt, wat ook bevestigt dat snuffelen niet alleen gebruikt wordt om te ruiken.

Afgelopen week is het volledige onderzoek verschenen in de wetenschappelijke uitgave Current Biology.

Bron: EOS Wetenschap ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk