Een rund met doorgesneden luchtpijp kan geen doodskreten slaken!

Koe in halal slachthuis - slachtenVier senatoren namen zelf tijdens een aangekondigd bezoek aan een joods slachthuis kennis van het onverdoofde slachtproces. De vraag is gerechtvaardigd of zij deze ene waarneming van groter belang achten in hun te maken afweging, dan 250 onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die een helder beeld geven van de omstandigheden van het onverdoofde slachtproces en de gevolgen daarvan voor de dieren.

Senator Ester (CU) viel vooral de ‘enorme rust’ op tijdens de slacht. “Ik had juist verwacht dat het heel lawaaiig zou zijn, met doodskreten van koeien.”
De heer Ester zou op de hoogte moeten zijn van het feit dat het voor een rund onmogelijk is doodskreten te slaken wanneer van het gefixeerde dier de luchtpijp is doorgesneden. De beelden van Kosjere slacht die schrijver Jonathan Safran Foer toont in zijn film ‘If this is kosher’ toont eveneens onder rabinaal toezicht geslachte dieren maar in dat geval waren daar geen tevoren aangekondigde senatoren bij aanwezig.

“Het Eerste Kamerlid is door zijn bezoek aan de rituele slachter ‘gesterkt’ in zijn oordeel dat er met de joodse rituele slacht niets mis is en dat die dus niet moet worden verboden. Bij de rituele slacht door moslims is nog wel enige ruimte voor verbetering, meent Ester. Moslims erkennen dat en staan daar ook voor open.

Onlangs nog gaf de voorzitter van de Joodse gemeente in Amsterdam, Ronnie Eisenmann, in een interview bij de Amsterdamse zender AT5 aan dat er in essentie geen verschil is tussen de kosjer en halal slachten. Het is opmerkelijk dat één bezoek aan alleen een joods slachthuis bij de CU senator al leidt tot nader inzicht in de vergelijking tussen islamitische en joodse slachtmethoden.

Onafhankelijke wetenschappers van naam en faam constateren ernstig lijden tijdens de onverdoofd rituele slacht, ook als deze vanuit religieus perspectief correct wordt uitgevoerd:

 • Het dier moet worden gefixeerd en dat levert enorm veel stress op;
 • De halssnede is zeer pijnlijk omdat er veel pijnreceptoren in de nek zitten;
 • In veel gevallen komt er bloed of pensinhoud  in de luchtpijp waardoor het dier stikt;
 • Dieren kunnen tot wel 4 minuten bij bewustzijn blijven nadat de keel is doorgesneden;
 • Uit onderzoek van Gregory (2008) blijkt dat joodse slachters in strijd met hun eigen regels gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en islamitische slachters gemiddeld 5 halen;
 • De  leden van de Koninlijke Nederlandse Maatschappij voor diergeneeskunde, waarin ruim 4000 Nederlandse dierenartsen in verenigd zijn, wijzen onverdoofd slachten op deze gronden af alsmede de Europese verenigde dierenartsen, de Britse Farm Animal Welfare Council, de Raad voor Dierenwelzijn in België en, in Nederland en de Raad voor Dierenaangelegenheden;
 • Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties geven aan dat onbedwelmd slachten een onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert;
 • Pogingen vanuit de religieuze gemeenschap om onderzoeken van onder andere de Universiteit Wageningen en de standpunten van de KNMvD in diskrediet te brengen missen elke onafhankelijke wetenschappelijke focus en vormen onterechte afleiding van het onnodige lijden dat dieren in het onverdoofde slachtproces wordt aangedaan.

Nederland is absoluut geen voorloper met dit wetsvoorstel in tegenstelling wat sommige religieuze organisaties willen doen geloven. In veel landen zoals Zweden, Noorwegen, Estland, IJsland en Zwitserland  is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden en ook in bijvoorbeeld Turkije wordt gewerkt aan een verbod.

Tot slot wordt er nog wel eens gezegd dat dit wetsvoorstel de belangrijkste aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtstaat raakt. Onjuist, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat het kernrecht van gelovigen niet het onverdoofd slachten is, maar slechts het consumeren van vlees dat op een bepaalde wijze geproduceerd is. Dat recht blijft onaangetast met dit wetsvoorstel. Zoals Nederland een eigen verantwoordelijkheid genomen heeft bij het verbieden van de productie van foie gras, maar niet de import van dit product verboden heeft. Elke gelovige heeft het recht zijn religie te beleven alsof die een universele norm belichaamt, maar de overheid heeft de grondwettelijke mogelijkheid beperkingen te stellen aan die vrijheid waar de belangen van anderen in het geding zijn. Dat is zo bij de discriminatie van homoseksuelen, de discriminatie van vrouwen of inbreuken op de lichamelijke integriteit van mensen zoals bijvoorbeeld het ‘tuchtigen’ van kinderen. Maar ook in geval van onnodig lijden van dieren. Daar is bij het onverdoofd slachten van dieren sprake van, de regering heeft dat onlangs ondubbelzinnig erkend.

De discussie in de eerste kamer zou gevoerd moeten worden op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, wetgeving en ethiek en niet op basis van individuele waarnemingen.

Het zou voor een dier niet moeten uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Evenmin als welk geloof de politicus heeft die zijn lot bepaalt waar het gaat om verdoofd of onverdoofd sterven.

Teken hier de petitie: Stop het onverdoofd ritueel slachten!

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. ik vind het afschuwelijk
  ze moeten eerst verdoof worden

 2. Het onverdoofd slachten is niet meer van deze tijd. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid zolang het niet strijdig is met dieren rechten opvattingen. Ik zelf ben een evolutionist en eet vlees maar heb helaas geen begrip voor mensen die zo geïndroctineerd zijn door imams, priesters, predikanten, paus enz. dat ze geen enkel oog hebben voor dierenleed. Deze ‘volgers’ zijn gehersenspoeld met een totaal verstoord wereldbeeld dat ook niet meer in deze tijd past als ze maar de durf hadden om wat verder te kijken dan de vastgestelde grenzen door hun geestelijk ‘leiders’.
  Bekijk onderstaande documentaire en voorzie wat wij onze medeschepselen waarmee we deze planeet delen allemaal aandoen onder het mom van eten, huisdieren, godsdient enz.. Dit kan niet goed gaan en er komt nog eens een ernstige epidemie die de helft van de wereldbevolking wegvaagt. BSE, MKZ, vogelpest enz. waren nog maar de voorbode.

  http://youtu.be/ce4DJh-L7Ys

 3. Het verbieden van ritueel slachten is een kleine stap op de weg tegen dierenleed. Behalve onverdoofd slachten kennen we ook nog het dierenleed in de bio-industrie. Religie mag geen reden zijn voor dierenleed, maar ook winsbejag mag dat niet. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

 4. In Nederland zijn we zo langzamerhand net zo gek geworden als in andere ………………… landen

 5. Willeke van Oorschot zegt:

  Halal gebral en geschreeuw dat moet maar eens afgelopen zijn, onder het mom van religie dieren afslachten, dat willen wij niet meer, het is geen excuus meer dat geloof, wat een GELUL.
  Dierenleed, je reinste dierenleed, maar ja als mensen onder invloed zijn van een bepaalde religie is het toch wel moeilijk blijkbaar! Het zal stoppen en ook geen dierenleed halen uit het buitenland dit moet verboden worden.

 6. laat dit stoppen ik heb nu eeg een haat aan dat zoor volk die zo met dieren om gaan ze moeten het is om draaien ze moetten is bij hun zelf doen en nie bij dieren ik walg er gewoon van en maak me supper boos

 7. Gewoon kappen ermee ,ik leef mee met die beesten ,hier voel ik gewoon wat ze door moeten maken ,tranen springen in mn ogen altijd.
  Die beesten hebben van te voren al leidensweg omdat ze het al aanvoelen ,(moet je naar die ogen kijken).

 8. Charlotte van Leeuwen zegt:

  De vrijheid van godsdienst houd op daar waar mensen of dierenleed begint…

  Wat mij betreft stopt ook de invoer van Halal en Koosjer omdat dit dan ook hypocriet is, sterven er in een ander land dieren op een misselijke manier! Bovendien zijn we dan duidelijk in dit land waarvoor we staan, dierenrechten!

 9. Dat achterlijke, gevoelloze gedoe moet afgelopen zijn!!!!

 10. so bad

 11. Gruwelijk

 12. Afgezien dat je met de enorme hoeveelheden slacht zelf wel kan bedenken dat ´ritueel´ niet mogelijk is in dat tempo, snap ik er niets van dat de CU nu zo de boot mist. Elke werkelijke christen die de bijbel leest moet nu toch wel door hebben dat God zich niet van zijn plan laat afhouden. God wil dat Zijn volk naar Israel gaat. Niet omdat wij westelingen ze zat zijn, nee om een heel belangrijke taak te vervullen!! De Messias kan enkel terugkomen als de tijd daar is en enkel het volgen van de boze zorgt voor vertraging. Dus God zorgt dat de boodschap binnenkomt via een andere weg.
  Meer informatie nodig: kijk op Family7, studies, Eindtijd & Profetie of Openbaring. Kijk op de site van Jan van Barneveld of Het Zoeklicht.

 13. marloes van baren zegt:

  Hoewel er binnen het huidige politieke/sociale klimaat allerlei haken en ogen zitten aan het verbod, en ik van mening ben dat algemene misstanden op het gebied van de behandeling van dieren in de vleesproductie evenredig aangepakt dienen te worden… Dit kan gewoonweg niet!!!

 14. Meidi Goh zegt:

  De wetten van ons land zouden niet alleen mensen moeten beschermen, maar ook dieren en de natuur. Onverdoofd slachten van een groep dieren, enkel omdat de slachters in kwestie van een bepaalde religie zijn voldoet niet hieraan, naar mijn mening.

  Het onnodig lijden van dieren zou in het houden en slachten ervan niet moeten voorkomen.