Koe in halal slachthuis - slachtenVier senatoren namen zelf tijdens een aangekondigd bezoek aan een joods slachthuis kennis van het onverdoofde slachtproces. De vraag is gerechtvaardigd of zij deze ene waarneming van groter belang achten in hun te maken afweging, dan 250 onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die een helder beeld geven van de omstandigheden van het onverdoofde slachtproces en de gevolgen daarvan voor de dieren.

Senator Ester (CU) viel vooral de ‘enorme rust’ op tijdens de slacht. “Ik had juist verwacht dat het heel lawaaiig zou zijn, met doodskreten van koeien.”
De heer Ester zou op de hoogte moeten zijn van het feit dat het voor een rund onmogelijk is doodskreten te slaken wanneer van het gefixeerde dier de luchtpijp is doorgesneden. De beelden van Kosjere slacht die schrijver Jonathan Safran Foer toont in zijn film ‘If this is kosher’ toont eveneens onder rabinaal toezicht geslachte dieren maar in dat geval waren daar geen tevoren aangekondigde senatoren bij aanwezig.

“Het Eerste Kamerlid is door zijn bezoek aan de rituele slachter ‘gesterkt’ in zijn oordeel dat er met de joodse rituele slacht niets mis is en dat die dus niet moet worden verboden. Bij de rituele slacht door moslims is nog wel enige ruimte voor verbetering, meent Ester. Moslims erkennen dat en staan daar ook voor open.

Onlangs nog gaf de voorzitter van de Joodse gemeente in Amsterdam, Ronnie Eisenmann, in een interview bij de Amsterdamse zender AT5 aan dat er in essentie geen verschil is tussen de kosjer en halal slachten. Het is opmerkelijk dat één bezoek aan alleen een joods slachthuis bij de CU senator al leidt tot nader inzicht in de vergelijking tussen islamitische en joodse slachtmethoden.

Onafhankelijke wetenschappers van naam en faam constateren ernstig lijden tijdens de onverdoofd rituele slacht, ook als deze vanuit religieus perspectief correct wordt uitgevoerd:

  • Het dier moet worden gefixeerd en dat levert enorm veel stress op;
  • De halssnede is zeer pijnlijk omdat er veel pijnreceptoren in de nek zitten;
  • In veel gevallen komt er bloed of pensinhoud  in de luchtpijp waardoor het dier stikt;
  • Dieren kunnen tot wel 4 minuten bij bewustzijn blijven nadat de keel is doorgesneden;
  • Uit onderzoek van Gregory (2008) blijkt dat joodse slachters in strijd met hun eigen regels gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en islamitische slachters gemiddeld 5 halen;
  • De  leden van de Koninlijke Nederlandse Maatschappij voor diergeneeskunde, waarin ruim 4000 Nederlandse dierenartsen in verenigd zijn, wijzen onverdoofd slachten op deze gronden af alsmede de Europese verenigde dierenartsen, de Britse Farm Animal Welfare Council, de Raad voor Dierenwelzijn in België en, in Nederland en de Raad voor Dierenaangelegenheden;
  • Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties geven aan dat onbedwelmd slachten een onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert;
  • Pogingen vanuit de religieuze gemeenschap om onderzoeken van onder andere de Universiteit Wageningen en de standpunten van de KNMvD in diskrediet te brengen missen elke onafhankelijke wetenschappelijke focus en vormen onterechte afleiding van het onnodige lijden dat dieren in het onverdoofde slachtproces wordt aangedaan.

Nederland is absoluut geen voorloper met dit wetsvoorstel in tegenstelling wat sommige religieuze organisaties willen doen geloven. In veel landen zoals Zweden, Noorwegen, Estland, IJsland en Zwitserland  is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden en ook in bijvoorbeeld Turkije wordt gewerkt aan een verbod.

Tot slot wordt er nog wel eens gezegd dat dit wetsvoorstel de belangrijkste aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtstaat raakt. Onjuist, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat het kernrecht van gelovigen niet het onverdoofd slachten is, maar slechts het consumeren van vlees dat op een bepaalde wijze geproduceerd is. Dat recht blijft onaangetast met dit wetsvoorstel. Zoals Nederland een eigen verantwoordelijkheid genomen heeft bij het verbieden van de productie van foie gras, maar niet de import van dit product verboden heeft. Elke gelovige heeft het recht zijn religie te beleven alsof die een universele norm belichaamt, maar de overheid heeft de grondwettelijke mogelijkheid beperkingen te stellen aan die vrijheid waar de belangen van anderen in het geding zijn. Dat is zo bij de discriminatie van homoseksuelen, de discriminatie van vrouwen of inbreuken op de lichamelijke integriteit van mensen zoals bijvoorbeeld het ‘tuchtigen’ van kinderen. Maar ook in geval van onnodig lijden van dieren. Daar is bij het onverdoofd slachten van dieren sprake van, de regering heeft dat onlangs ondubbelzinnig erkend.

De discussie in de eerste kamer zou gevoerd moeten worden op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, wetgeving en ethiek en niet op basis van individuele waarnemingen.

Het zou voor een dier niet moeten uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Evenmin als welk geloof de politicus heeft die zijn lot bepaalt waar het gaat om verdoofd of onverdoofd sterven.

Teken hier de petitie: Stop het onverdoofd ritueel slachten!