Een dier hoeft niet verwant te zijn aan de mens om slim te zijn. Dolfijnen, honden en olifanten zijn heel erg intelligent. Wat weten deze pientere dieren allemaal?

Dolfijnen

Dolfijnen hebben een totaal andere bedrading in hun hersenen dan primaten. Vooral in de neocortex, die centraal staat bij hogere functies zoals redeneren en bewust denken. Dolfijnen zijn slechts heel ver familie van de mens.  Het is al 95 miljoen jaar geleden dat we zelfs maar een op afstand gemeenschappelijke voorouder hadden. Maar als het gaat om intelligentie, sociaal gedrag en communicatie, staan dolfijnen volgens sommige onderzoekers net zo dicht bij de ons als de meer op ons gelijkende (mens)aap. Misschien zelfs dichterbij

Dolfijnen

Lori Marino is neurowetenschapper aan de Emory University en gespecialiseerd in dolfijnenonderzoek. Ze vertelt:

“They understand concepts like zero, abstract concepts. They do everything that chimpanzees do and bonobos can do. The fact is that they are so different from us and so much like us at the same time.”

Dolfijnenhersenen lijken helemaal niet op mensenhersens, zegt Marino. Toch vult ze aan:

“The more you learn about them, the more you realize that they do have the capacity and characteristics that we think of when we think of a person.”

Deze zoogdieren herkennen zichzelf in de spiegel en hebben een gevoel van sociale identiteit. Ze weten niet alleen wie ze zijn, maar ze hebben ook een gevoel van wie, waar en wat hun groepen zijn. Ze spelen snel op elkaar in en begrijpen de gezondheid en gevoelens van andere dolfijnen heel goed, vertelt Marino.

Honden

Dierenintelligentie is “geen lineair ding” volgens onderzoeker Brain Hare van de Duke University. Hij bestudeert bonobo’s en honden. Dat bonobo’s meer met ons overeenkomen dan honden zegt niet zoveel. Hare licht toe:

“Think of it like a toolbox. Some species have an amazing hammer. Some species have an amazing screwdriver.”

Hond

Een primaire tool voor honden is hun obsessieve observatie van de mens en het vermogen om menselijke communicatie te begrijpen, legt Hare uit. Als wij wijzen, begrijpen honden dat zo goed, dat het niet uitmaakt of het met een hand of voet gedaan is. Ze snappen de boodschap. Chimpansees kunnen dat niet.

Het boek dat binnenkort wordt uitgebracht van Hare heet “The Genius of Dogs“.

Olifanten

Dan zijn er nog olifanten. Ze leven zich in, helpen elkaar, werken samen. Er bestaat een klassiek samenwerkingsspel, waarin dieren alleen te eten krijgen als twee dieren op het zelfde moment aan tegenovergestelde uiteinden van een touw trekken. Olifanten leren dat veel sneller dan chimpansees, zegt onderzoeker Josh Plotnik. Hij is hoofd van het olifantenonderzoek aan de Golden Triangle Asian Elephant Foundation in Thailand.

Olifant met jong

Ze doen het zelfs beter dan apen wat betreft empathie en redding, vertelt Plotnik. Hij heeft olifanten in het wild zien stoppen om samen te werken, zodat ze een andere olifant konden redden die in een put gevallen was. Plotnik vat het mooi samen:

 “There is something in the environment, in the evolution of this species that is unique.”

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp