De grootste kolonie koningspinguïns ter wereld, bestaande uit 500.000 paren in de jaren ’80, is dramatisch afgenomen. Volgens de laatste berekeningen is er sprake van een afname van 88 procent over de afgelopen 35 jaar. Er werd geen plausibele oorzaak voor deze drastische afname gevonden.

Fotocredit: Liam Quinn Flickr via Compfight cc

Deze kolonie koningspinguïns leeft op Île aux Cochons, een verder onbewoond eiland behorend tot de subantarctische Crozeteilanden, geleden in de zuidelijke Indische Oceaan.

In de jaren ’80 vond de laatste meting plaats en daaruit bleek dat er op dat moment 500.000 paren zich daar huisvestten. Sinds die meting hebben er geen andere tellingen plaatsgevonden, tot een onderzoek dat recentelijk gepubliceerd werd in het vakblad Antarctic Science. Met behulp van luchtfoto’s vanuit een helikopter en satellietfoto’s werd onderzocht in hoeverre de kolonie en de omvang van de populatie veranderd was gedurende de afgelopen 50 jaar.

Van 500.000 naar 60.000 in 35 jaar
Naar aanleiding van de verzamelde data kwam men tot de schokkende conclusie dat de afgelopen 35 jaar (sinds de laatste telling), de kolonie enorm sterk was afgenomen van 500.000 paren tot nog maar 60.000 paren. Mogelijke oorzaken voor deze afname werden onder de loep genomen, maar geen van deze bleek een plausibele verklaring te zijn.

Rascha Nuijten, ecoloog aan het Nederlands Instituut voor Ecologie:

“Als je alleen naar de satellietbeelden kijkt is er geen uitsluitsel over de oorzaak te geven. Toch is de kans groot dat er minder koningspinguïns op het eiland leven door een flink voedseltekort.”

Gissen naar de oorzaak
De onderzoekers kunnen enkel hypothesen stellen. Een van deze is dat de kolonie gekrompen is door een tekort aan vis. Dit kan bijvoorbeeld doordat vissenkolonies naar andere gebieden zijn getrokken of dat deze zijn verdwenen als gevolg van overbevissing. Van Nuijten geeft aan dat klimaatverandering ook een grote rol kan spelen. Vissen zouden door de opwarming hun zwemroutes aan kunnen hebben gepast. Koningspinguïns daarentegen fourageren niet en blijven trouw aan de plek waar zij leven, ook wanneer de omstandigheden veranderen. Van Nuijten:

“Omdat ze zo standvastig zijn aan hun eiland en het gebied waar ze eten zoeken kan die verandering grote gevolgen hebben, zoals de afname van bijna negentig procent die je nu ziet.”

Verder onderzoek van groot belang
De onderzoekers die zich hebben toegewijd aan het monitoren van deze kolonie wijzen op de urgentie van het gebruik van satellietbeelden en andere technieken om de populatie koningspinguïns nauwkeurig te kunnen monitoren, alsmede het belang verder onderzoek te doen naar de oorzaken van de alarmerende afname van de kolonie.

Bron: NOS ©Animals Today Rianne Kingma