Een schoolmeester in China heeft een varken ontleedt in het bijzijn van honderden kleuters. Hoofdmeester Xiang Hongmao van de Fuwawa kleuterschool in Enshi hield de organen van het dode varken omhoog voor zo’n 600 toeschouwende schoolkinderen, om ze over anatomie te leren, zo blijkt uit beeldmateriaal van de Chinese media.

600
Foto: video still

Volgens Pear Video zei de heer Xiang dat wat ze hadden gezien en geleerd die dag “in hun hoofd opgeslagen” zou worden en een fundering voor hun toekomstige leven zijn. Xiang hoopte ook dat de les de kinderen in de sfeer van het aanstaande Chinese Nieuwjaar zou brengen, omdat de lokale bevolking dan vaak een varken slachten om familiemaaltijden voor te bereiden.

Op beeldmateriaal is te zien dat de kinderen enthousiast lijken te zijn en applaudisseren. De hoofdmeester vond zijn les niet ongepast en verklaarde juist de gruwelijke scènes van het doden van een varken te vermijden. Daar voor in de plaats had hij een “schoon, dood varken” meegenomen naar de school.

De meester verklaarde verder de ouders van de kinderen van tevoren te hebben ingelicht over de geplande les en dat de ouders de plannen toejuichten. De video heeft veel kritiek gekregen op Chinese social media. Veel mensen vinden dat de les te bloederig is en de psychische toestand van de kinderen kan aantasten. Sommige mensen vonden echter dat de les zou helpen om de kinderen harder te maken.

Bron: Daily Mail

Monique van Dijk Armor