De Vlaamse regering keurde deze week de ontwerpen voor het jachtopeningsbesluit, het jachtadministratiebesluit en het soortenschadebesluit definitief goed. Hiermee lijkt de regering een hogere prioriteit te stellen aan de jacht dan aan de bescherming van bedreigde diersoorten, zo stelt Natuurpunt.

Wild zwijn jacht
Foto: cermivelli / Foter / CC BY-NC-ND

Vijf jaar geleden werd door de Vlaamse regering het soortenbesluit goedgekeurd, maar tot op heden is er nog geen enkel soortenbeschermingsprogramma in uitvoering. Dit terwijl de wetgeving rond de jacht versoepeld wordt: het hele jaar door mag er geschoten worden, voor zowel de reguliere jacht als de bijzondere jacht en bestrijding, en mag fazanten blijven uitzetten.

Een aantal punten in de nieuwe wetgeving is volgens Natuurpunt wél positief: een planmatige aanpak van het wild zwijn en er wordt een voederverbod ingevoerd voor groot wild. Verder is er in het kader van schade aangebracht door dieren besloten dat er eerst wordt gedefinieerd welke preventieve maatregelen er genomen moeten worden om schade te vermijden, voordat er overgegaan kan worden tot bestrijding.

Wat minder positief is, is dat een afstand van 150 gehanteerd moet worden, met één uitzondering: er mag niet binnen 50 meter van dassen- en vossenburchten gejaagd worden. De Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) had gevraagd om een afstand van 150 meter, met het oog op de bescherming van de das, die een beschermde diersoort is.

Bron: Natuurpunt ©PiepVandaag.nl Monique Armor