Motie Partij voor de Dieren aangenomen 

Katten mogen niet meer worden afgeschoten. Dat heeft de Tweede Kamer besloten, die daartoe vandaag een motie heeft aangenomen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Thieme heeft de regering direct na dit besluit om een brief gevraagd over hoe de motie wordt uitgevoerd.

Afschieten katten
Foto: Darwin Bell via Compfight cc 

Thieme verwijst in haar motie naar de petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van katten, die door ruim 136 duizend mensen werd ondertekend. De Kamer vindt dat de regering gehoor moet geven aan die oproep en het afschieten van katten niet meer mag toestaan.

De Partij voor de Dieren heeft er in de Kamer op gewezen dat er momenteel in zeven provincies op verwilderde katten mag worden geschoten. Jaarlijks worden tussen de 8.000 en 13.500 katten afgeschoten door jagers. Daarbij gaat het niet alleen om zwerfkatten, maar er worden ook regelmatig huiskatten en wilde katten gedood.

Thieme:

“De Partij voor de Dieren is blij dat de jacht op zwerfkatten met hulp van groot maatschappelijk protest ten einde komt. We willen graag van de staatssecretaris weten hoe de regering de motie nu gaat uitvoeren.”

In Nederland leven ruim drie miljoen katten, waarvan een onbekend aantal in het wild. De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een diervriendelijke en effectieve aanpak om het aantal zwerfkatten te verminderen en in de hand te houden. Zo pleiten de provinciale afdelingen van de Partij voor de Dieren met succes voor registratie en sterilisatie van de dieren. In Limburg helpt de provincie nu bijvoorbeeld met het vangen, steriliseren en terugplaatsen van katten op initiatief van de PvdD.

Persbericht Partij voor de Dieren