Sinds 2019 zijn er duidelijke wettelijke regels voor het fokken van honden met een korte snuit. Fokken met honden die extreem korte snuiten hebben, is verboden. Met als uitzondering het kruisen van honden met een korte en een langere snuit. De bedoeling was dat deze uitzondering de korte snuiten zou veranderen. Per direct is de tijdelijke uitzondering opgeheven.

fokken
Regels aangescherpt op fokken van honden met korte snuiten | Foto: publiek domein

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft per direct de tijdelijke uitzondering laten vervallen voor het fokken met extreem kortsnuitige honden in combinatie met een hond met een langere snuit. Door een hond met een korte snuit te kruisen met een hond met een langere neus, ontstaan honden met een iets langere snuit. Door deze mix zouden de ongezonde kenmerken van korte snuithonden eruit gefokt worden en was het mogelijk voor fokkers om een nieuwe generatie honden met ‘gezonde’ kenmerken te creëren. Outcross, ofwel het bewust kruisen van honden om een ras te verbeteren mag niet meer worden ingezet.

Houdverbod honden met platte snuit en katten met vouworen

Boete(kleed)

Deze uitzondering is niet meer nodig, omdat fokkers in de afgelopen 4,5 jaar voldoende tijd hebben gehad om geleidelijk toe te werken naar honden met een gezonde snuitlengte. Ook gelden de maatregelen expliciet voor honden die een operatie hebben ondergaan om hun welzijn te verbeteren. Zoals het vergroten van neusgaten of het inkorten van het zachte gehemelte zodat honden beter kunnen ademhalen. Dit ter voorkoming van het doorgeven van de ongezonde genetische kenmerken aan de pups. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat op deze aangescherpte regels handhaven. In een verklaring van het LNV staat:

“Als een fokker de regels overtreedt, kan een boete van 1500 euro volgen.”

Daarnaast wordt er in de meeste gevallen ook een last onder dwangsom opgelegd, om ervoor te zorgen dat de fokker ook echt stopt met fokken. Minister Piet Adema van LNV over het nieuwe aangescherpte beleid voor hondenfokkers:

“Het is ontzettend belangrijk dat huisdieren gezond zijn en geen beperkingen hebben.”

mopshonden
Foto: publiek domein

Zes criteria

Voor het fokken met kortsnuitige honden moet men aan zes criteria voldoen:

• Het dier moet een normaal ademgeluid hebben tijdens het rusten.
• De neusgaten moeten open zijn.
• De ‘relatieve neusverkorting’ moet groter of gelijk zijn aan 0,5. Dat getal wordt berekend door de neuslengte in centimeters te delen door de lengte van de schedel in centimeters.
• De hond mag geen neusplooi hebben
• Er mag geen zichtbaar oogwit zijn. Bij kortsnuitige honden is de oogkas te plat en ondiep om de oogbol voldoende te kunnen dragen, waardoor de ogen uitpuilen en meer oogwit zichtbaar is dan bij een gezonde hond.
• De hond moet de oogleden volledig kunnen sluiten, zodat het netvlies niet uitdroogt en de ogen worden beschermd tegen vuil en krassen.

Dier&Recht

De organisatie Dier&Recht heeft lang aangedrongen om deze uitzondering op te laten heven, aldus vertegenwoordiger Kelly Kessen tegen RTL Nieuws:

“Fokkers hebben met deze maatregel de kans gekregen om het ras beter te maken, maar een enkeling heeft dit maar gedaan.”

In het verleden is gebleken dat het fokken van honden met een te korte snuit, zoals mopshonden en Franse Bulldogs, door is gegaan. De Raad van Beheer verstrekte stambomen, ook als deze behoorden tot illegaal gefokte honden. Handhaving werd nauwelijks toegepast, aldus de organisatie Dier&Recht. Onderzoekers tonen al jaren aan dat honden met extreem korte snuiten aan ernstige gezondheidsproblemen lijden. Het is wetenschappelijk bewezen dat honden zoals Franse bulldogs en mopshonden aanzienlijk meer kans hebben op ademhalingsproblemen, vernauwde neusgaten, oogzweren, huidplooi-infecties, oorafscheiding, allergische huidaandoeningen, schurft, het behouden van melktanden en obesitas. Het feit dat de overheid nu met nieuwe maatregelen komt, ziet Dier&Recht als een goede ontwikkeling:

“Het is echt het eerste land waar de regels streng en duidelijk zijn”.

Onderzoek: mopshonden lijden hun leven lang

Koop geen kortsnuit

Tot slot, het fokken van kortsnuiten is hiermee in Nederland verboden. Bovendien is het voor toekomstige baasjes van honden aan te raden om bij het aanschaffen van een hond te vragen naar de dierenartsverklaring. Daarnaast kunnen fokkers de dierenarts vragen om hun kortsnuitige hond te beoordelen op de vastgestelde criteria en een dierenartsverklaring af te geven, alvorens ze met hun honden gaan fokken. LNV is voornemens om een houdverbod in te voeren voor dieren die lijden onder hun uiterlijk. Tot heden lijkt dit nog steeds een lege huls te zijn. Zolang er nog vraag is naar de ziekelijke kortsnuiten, blijft de handel en illegale fokkerij in stand en lijden deze honden hun leven lang.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman