De provincie Zeeland wil het afschieten van verwilderde katten toestaan. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsnota Natuurwetgeving, waaraan het Zeeuwse provinciebestuur momenteel werkt. Hierin staan onder andere welke dieren met het geweer mogen worden bestreden.

dierenbeul afschieten
Photo by torstenbehrens on Foter.com / CC BY

Aanvankelijk wilde de provincie het afschieten van verwilderde katten niet opnemen in de beleidsnota, maar besloot naar aanleiding van inspraakreacties dat alsnog te doen.

Stichting Scheldekat is het absoluut niet eens met de beslissing het mogelijk te maken verwilderde katten af te schieten. De organisatie vangt zwerf- en verwilderde katten, steriliseert en chipt ze en zet ze dan weer terug in hun leefgebied. Hier zorgen ze voor beschutting voor de katten en voedsel. Voorzitter Marleen Drijgers:

“Op allerlei plaatsen in Zeeland hebben we projecten. De aantallen nemen af en we houden het heel goed onder controle. De methode is zeer effectief. Afschieten is dat niet. Een jager schiet er een paar af en de rest jongt gewoon weer aan.”

Het afschieten van katten is momenteel al toegestaan in de provincies Friesland en Utrecht. Tussen begin 2015 en juli van dit jaar zijn er 728 verwilderde katten in Friesland doodgeschoten. In Utrecht zijn dat er 316. Jagers zijn verplicht de geschoten aantallen bij te houden. Ook Groningen overweegt om het afschieten van katten toe te staan. Een definitieve beslissing wordt na de zomer gemaakt. Andere provincies kiezen ervoor om de katten te vangen, te steriliseren en chippen en daarna terug te plaatsen. Provinciale Staten in Zeeland nemen in december een definitief besluit.

Bron: PZC, Leeuwarder Courant ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor