Met de start van het islamitische offer’feest’ vanavond organiseert Comité Dierennoodhulp op 29 juni om 14 uur een stil en vreedzaam protest tegen het offeren van dieren. Het protest vindt plaats voor slachthuis Ipekçi in Harderwijk, waar tussen de 700 en 1000 schapen en geiten onverdoofd geslacht zullen worden. Dit terwijl steeds meer moslims kiezen voor een geldoffer om mensen te helpen.

Stil protest tegen offeren van dieren
Stil protest tegen offeren van dieren |  Foto: publiek domein

Woensdagavond 28 juni begint het offer’feest’ Eid Al-Adha, dat eindigt op zaterdag 1 juli. Bij slachthuis Ipekci aan de Buys Ballotstraat in Harderwijk zullen tussen de 700 en 1000 schapen en geiten gedood worden. De onverdoofd geslachte dieren worden daarna opgehaald om als offer te dienen.

Stil protest tegen offeren van dieren

Met het stil protest herdenken de organisatoren en deelnemers alle schapen, geiten en stieren die deze dagen geofferd worden uit naam van religie. De actie wordt ondersteunt door Diervriendelijk Nederland en stichting De Varkensschuur. Ze roepen moslims op om op een andere manier te gaan offeren. Comité Dierennoodhulp:

“Dieren offeren past niet meer in de huidige tijd, waarin we dieren zien als medeschepselen die we dienen te respecteren. Een offer is bovendien iets wat je van jezelf opoffert en niet het leven van een ander. Een dier zijn vrijheid en leven ontnemen is daarom ook geen echt offer. Het doet enkel wat pijn in de portemonnee, terwijl het dier hier erg voor moet lijden en geen enkele keuze in gehad heeft.”

.

Stil protest tegen offeren van dieren
Foto: publiek domein

Het offeren van een dier is geen religieuze verplichting. Het Contactorgaan Moslims en Overheid liet al in 2014 weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen een zeer reëel ‘geldoffer’ te brengen, om daarmee mensen in nood te helpen:

“Zo’n geldoffer kan letterlijk levens redden, in plaats van het doden van een ander leven als offer.”

Gewonnen van gemeente Harderwijk

In 2021 heeft de gemeente Harderwijk onterecht beperkingen opgelegd aan Comité Dierennoodhulp. De demonstranten mochten tijdens Eid Al-Adha niet voor slachthuis Ipekci demonstreren. Ze werden weggezet in een hoek, zodat de slachthuisbezoekers niet met het protest geconfronteerd hoefden te worden. Ook verbood de gemeente om informatie uit te reiken aan minderjarigen. Comité Dierennoodhulp ging tegen deze opgelegde beperkingen in beroep, in verband met schending van het demonstratierecht en omdat ook kinderen recht hebben op eerlijke informatie. In februari van dit jaar verklaard de rechtbank Arnhem het beroep van Comité Dierennoodhulp op alle punten gegrond.

Stil protest tegen offeren van dieren
Compassie met dieren die het slachtoffer zijn van religie | Foto: publiek domein

De organisatoren benadrukken dat ze niet tegen een geloof demonstreren of de vrijheid van religie willen aantasten, maar voor compassie staan met de dieren die er het slachtoffer van zijn:

“Een feest vieren dat de dood betekent van talloze medeschepselen, hoort niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst. Bloedvergieten past niet bij een feest. Vanuit dat gedachtegoed is er ook ieder jaar vreedzaam protest tegen het doden van dieren voor het vredesfeest kerstmis.”

De dierenbelangenorganisaties vinden dan dat het in brede zin verboden moet worden om dieren te offeren en te misbruiken voor geloof, tradities en vermaak.

Illegale slachtactiviteiten?

De NVWA laat weten dat er streng toezicht zal plaatsvinden op de rituele slacht, waarbij het de vraag is hoe een controlerend dierenarts überhaupt kan accepteren dat dieren omwille van een niet noodzakelijke traditie moeten lijden. De NVWA schrijft:

“In de 38 deelnemende slachthuizen zijn dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten permanent aanwezig om toe te zien op naleving van de regels voor het slachten. Daarnaast zijn de NVWA en de politie extra alert op illegale slachtactiviteiten buiten de slachthuizen.”

Zie je illegale activiteiten rond het slachten van dieren, neem dan direct contact op met de dierenpolitie via telefoonnummer 144.

Bronnen:

EU-hof: verbod op onverdoofd slachten is wel toegestaan

©AnimalsToday.nl