Marianne Thieme in Tweede Kamer over Ritueel SlachtenDe fractie van de Partij voor de Dieren heeft ruim een uur uitgetrokken voor een aanklacht tegen het ‘Krentmeesterschap’ van staatssecretaris Bleker (EL&I), die ecologie standaard offert op het altaar van de economie. Ondanks zijn omfloerste overwegingen stelt hij geld voortdurend centraal in plaats van rekening te houden met de reproductiecapaciteit van de aarde en respect te hebben voor het leven. Dat doet hij niet met open vizier, maar door de werkelijkheid te romantiseren en zijn beloften en toezeggingen voortdurend  te ontkennen of in te trekken.

Tijdens de behandeling van de begroting van landbouw en natuur, kwam Marianne Thieme in haar bijdrage op voor de slachtoffers van de staatssecretaris: dieren, natuur en milieu, Maar ook voor boeren en hun gezinnen, agrarische woonkernen en de toekomst van het agrarisch gezinsbedrijf. Thieme: “De wijze waarop geld het wint van leven en essentiële waarden die met het leven samenhangen, komt het meest schrijnend in beeld in de agrarische sector, waar schaalvergroting het leven op aarde binnen afzienbare termijn ondraaglijk of zelfs onmogelijk dreigt te maken.”

VVD-prominent Ed Nijpels zei in de de uitzending van Kamerbreed van 26 november dat de staatssecretaris de waarheid voortdurend geweld aandoet. Voor de Partij voor de Dieren was dat aanleiding zich in deze begrotingsbijdrage te verdiepen in de toezeggingen en beloftes van de staatssecretaris en de mate waarin die zijn waargemaakt.

Bijvoorbeeld hoe de staatssecretaris omgaat met de mestproblematiek: De staatssecretaris weigert zich houden aan Europese regels, ook al zegt de grootste waterzuiveraar van Nederland (Vitens) dat deze handelwijze veel extra geld zal gaan kosten. Verder schuift de staatssecretaris de verantwoordelijkheid voor het megastallenbeleid van zich af naar gemeenten, provincies en supermarkten die machteloos zijn iets te doen tegen de voortgaande schaalvergroting, terwijl de Nederlandse bevolking die megastallen niet wil. Voorts beweert Bleker dat het preventieve gebruik van antibiotica verboden is in de vee-industrie, terwijl er nog veelvuldig koppelbehandelingen plaatsvinden. Daarbij worden niet alleen zieke dieren met antibiotica behandeld, maar ook alle gezonde dieren in dezelfde stal, om te voorkomen dat ze ziek worden. Begin september zei de staatssecretaris dat er geen m2 aan natuurgrond zou worden verkocht, om een paar dagen later opeens te stellen dat verkoop een optie is.

Over de jacht merkte Thieme op dat slechts 1,5 promille van de Nederlanders jaagt en 97% van de Nederlandse bevolking de plezierjacht afwijst. Desondanks lijkt de staatssecretaris prioriteit te geven aan de belangen van die kleine minderheid, waarover hij aan wie het maar horen wil rondbazuint dat daar ook zijn zoon en zijn schoonvader toe behoren.

Thieme werd door de voorzitter gelet op haar ‘positie’ in de gelegenheid gesteld haar debatbijdrage vervroegd te leveren,Esther Ouwehand zal het onderdeel Natuur later op de avond uitspreken, bij de afsluiting van het debat

Lees hier de bijdrage van Marianne Thieme

Bron: Partij voor de Dieren