Voorgestelde maatregelen zijn onrechtvaardig, niet effectief en zorgen voor schijnveiligheid
Acht dierenorganisaties: Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, Een DIER Een VRIEND, stichting Dier&Recht, de RashondenWijzer, stichting Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Stichting Rottweiler Nederland, en Martin, Helly en Sacha Gaus hebben een protestbrief (zie bijlage) gestuurd naar de Tweede Kamer. Daarin beschrijven ze hun bezwaren en verzoeken ze dringend te protesteren tegen het nieuwe beleid hoog-risicohonden dat demissionair staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) van plan is door te voeren.

hoog-risicohondenbeleid
21 rassen staan op de lijst van zogenaamde ‘hoog-risicohonden’, waaronder de rottweiler (behalve als een rottweiler een stamboom heeft) | Photo credit: wseward via Foter.com / CC BY-NC-ND

Dit nieuwe beleid is niet alleen discriminerend, hondonvriendelijk en onrechtvaardig, maar zal bovendien ook niet effectief zijn. Een soortgelijke Rasseliste wordt in Duitsland al sinds 2002 gebruikt. Het aantal ‘vechthonden’ is daar de laatste jaren alleen maar toegenomen. Van een uitsterfbeleid, waar de staatssecretaris op hoopt, is geen sprake. In een eerdere brief aan de staatssecretaris schreven de dierenorganisaties en de familie Gaus wat hun bezwaren waren. Helaas blijven hun bezwaren grotendeels overeind. De staatssecretaris heeft weliswaar wat scherpe kantjes van het advies van de RDA afgehaald, maar over de gehele linie genomen gaat dit beleid zorgen voor desastreuze hondonvriendelijke maatregelen en zullen er nog meer honden onterecht afgemaakt gaan worden dan nu al gebeurt. Bevreemdend is dat de komst van dit nieuwe beleid niet gestoeld is op feiten en cijfers, maar op het gevoel dat het aantal bijtincidenten is toegenomen en burgers zich minder veilig zouden voelen.

Nieuw beleid spreekt alle eerdere adviezen tegen
Het nieuwe beleid is gebaseerd op een hetze die gevoed is door de media die telkens met grote koppen uitpakt wanneer er weer een bijtincident is en waarvan de informatie dikwijls niet klopt of/en opgeblazen wordt. Zelfs een enquête of bevolkingsonderzoek is hiervoor niet ingesteld. Integendeel, de overheid heeft de afgelopen 9 jaar verzaakt om het advies (2008) van de commissie van Wijzen op te volgen om landelijk de bijtincidenten te registreren en zich bij de bijtincidentenproblematiek meer te richten op de eigenaar in plaats van op een bepaald ras. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden kwam in 2013 met een hondvriendelijk advies om bijtincidenten effectief aan te pakken. In dit advies stond letterlijk dat aanvullende voorwaarden voor het houderschap niet rasgebonden zouden moeten zijn:

“Er zijn weliswaar verschillen in agressie tussen rassen maar de verschillen binnen een ras zijn aanzienlijk. Maatregelen die uitsluitend gericht zijn op ras of type hond zullen daarom onvoldoende effectief zijn.”

Dezelfde raad maakt zich volstrekt ongeloofwaardig door drie jaar later zichzelf geheel hierin tegen te spreken.

Uiteraard zijn de dierenorganisaties en de familie Gaus van mening dat de overheid er alles aan moet doen om bijtincidenten tegen te gaan. Maar die maatregelen moeten dan wel rechtvaardig en effectief zijn en dat is het nieuwe aangekondigde beleid niet. Het is te makkelijk om als overheid bepaalde hondenrassen als de boosdoeners aan te wijzen en voor burgers zo een schijnveiligheid te creëren. Zo blijft het een doekje voor het bloeden.

Persbericht Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, Een DIER Een VRIEND, stichting Dier&Recht, de RashondenWijzer, stichting Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Stichting Rottweiler Nederland, Martin, Helly en Sacha Gaus