Bezorgde burgers in Noord-Brabant hebben een petitie opgezet om de groei van de Brabantse veestapel tegen te gaan. Onder de naam ‘Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee!’ wordt Provinciale Staten Noord-Brabant opgeroepen de groei van de veestapel een halt toe te roepen.

Brabantse veestapel
Foto: Pixabay

Brabant heeft als provincie de grootste dichtheid van vee in Nederland. En de veestapel in deze zuidelijke provincie blijft maar groeien (nu 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en produceert meer dan 15 miljoen ton mest per jaar. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van het leefmilieu, de natuur en het landschap en vergroot de risico’s voor de volksgezondheid. Ook in het licht van de voortgaande klimaatopwarming valt de enorme Brabantse veestapel niet meer te rechtvaardigen.

Stop op de groei
Een besluit over het nieuwe mestbeleid geeft Provinciale Staten de mogelijkheid om te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel in de intensieve veehouderij. Daarom heeft het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief genomen voor de petitie ‘Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee!’ Daarin wordt Provinciale Staten opgeroepen om een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in heel Brabant door geen nieuwe mestfabrieken toe te staan, de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren en maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.

Het Burgerplatform Minder Beesten is een netwerk van bezorgde burgers en natuur- en milieugroepen uit heel Brabant.

Teken de petitie
Maak jij je ook zorgen over de veestapel in Brabant en ben je van mening dat een nog verdere groei moet worden tegengehouden? Teken dan nu de petitie! Updates over deze petitie kun je volgen via de Facebook– en Twitterpagina van de organisatie.

Persbericht Burgerplatform Minder Beesten