Nog altijd is ganstrekken een traditie waar sommige carnavalvierders in Limburg dol op zijn. Ook komend carnaval staat het ganstrekken, ondanks breed gedragen bezwaren en een wettelijk verbod, in het dorp Grevenbicht gewoon weer op de agenda. Dat was reden voor Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren Limburg om een open brief te schrijven aan Sjraar Cox, die als burgemeester van Sittard-Geleen de vergunning voor het achterhaalde gawstrèkke verleende.

Ganstrekken
Ganstrekken | Foto: Wikimedia Commons

Geachte heer Cox,

Binnenkort is het weer carnaval. Carnavalsdinsdag zal er in uw gemeente anders uit moeten zien dan anders. U mag deze keer namelijk geen vergunning verlenen voor het ganstrekken in het dorp Grevenbicht bij Sittard. Bij dat ganstrekken wordt een speciaal daarvoor gedode gans in een ruiterspektakel onthoofd. Een onsmakelijk en diervijandig spelletje, dat niet meer thuishoort in deze tijd.

Toch gaf u jaar na jaar toestemming voor de onthoofding. Bezwaren van dierenbeschermers legde u naast u neer. Kritiek van de Tweede Kamer en van de verantwoordelijke bewindspersonen negeerde u. En toen de beroepsvereniging van dierenartsen het ganstrekken een luguber spel noemde, waar geen dierenarts aan zou mogen meewerken, haalde u de schouders op. U legde de ganstrekkers geen strobreed in de weg.

Uw lakse houding is niet zonder gevolgen gebleven. De regering heeft ingegrepen met wetgeving, die regelt wat u weigerde te regelen. Het doden van ganzen voor een spelletje als in Grevenbicht is nu wettelijk verboden.

Als burgemeester weet u dat sinds 1 juli 2014 het Besluit houders van dieren van kracht is. In dat besluit – een onderdeel van de Wet dieren – is onder meer een verbod opgenomen op het doden van honden, katten en ganzen. Dat het doden van ganzen expliciet wordt genoemd is niet toevallig. Uit de Nota van Toelichting bij het Besluit blijkt (p.66) dat de regering daarmee een einde wil maken aan ganstrekken in uw gemeente: “Voorts zijn ganzen aangewezen als diersoort waarop het verbod om dieren te doden van toepassing is. Deze aanwijzing is in lijn met het antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Thieme over het onthoofden van ganzen bij carnaval.

Ganstrekken in de bestaande vorm (met een speciaal daarvoor gedode gans) zal dus niet door mogen gaan dit jaar. Mocht u daarvoor toch vergunning verlenen, dan werkt u misschien mee aan een misdrijf. ’t Is maar dat u het weet. De maximumstraf die op dat misdrijf staat is 3 jaar cel en een geldboete van € 19.500. Als u dat nog na wil kijken: de hoogte van de maximumstraf is te vinden op pagina 88 van het besluit, in de Nota van Toelichting.

Toch zijn de ganstrekkers ook dit jaar van plan om met carnaval de kop van een gans trekken, schrijven ze op hun website. Carnaval in Grevenbicht is kennelijk niet compleet zonder rituele onthoofding van een gans.

Maar de gans-onthoofders voelen nattigheid – op hun website lees ik dat ze dit jaar een tamme gans gebruiken, die is gedood door een steenmarter. Ik geloof daar niks van. U wel? Misschien is het toch verstandig als u dat laat controleren. Als burgemeester – verantwoordelijk voor de openbare orde – hebt u veel contact met de districtschef van de politie. Handig als u dan alvast de dierenpolitie inschakelt. U zult het zeker toejuichen dat ik dat voor de zekerheid ook zal doen.

Hoogachtend,

Frank Wassenberg
Partij voor de Dieren Limburg

– Voor een uitleg van de ganstrekkers zelf over het omstreden evenement, klik hier (pdf).

©PiepVandaag.nl