Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is voor het instellen van vuurwerkvrije zones bij dierenverblijfplaatsen zoals dierentuinen, kinderboerderijen, dierenasielen en veestallen. Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Kien in opdracht van de Dierenbescherming heeft uitgevoerd onder een representatieve groep van 1041 Nederlanders.

vuurwerkvrije zones
Meerderheid voor vuurwerkvrije zones bij dierenverblijfplaatsen | Foto: Dierenbescherming

Opvallend is dat mensen met huisdieren aangeven dat hun dieren net zoveel overlast ervaren van vuurwerk in de weken en dagen voorafgaand aan de jaarwisseling als tijdens oud en nieuw zelf. Om het leed voor dieren te verminderen de Dierenbescherming dan ook voor het invoeren van vuurwerkvrije zones en het strenger handhaven van de regels rond het afsteken van vuurwerk.

Overgrote meerderheid
Ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau: de overgrote meerderheid lijkt het er roerend over eens te zijn dat er vuurwerkvrije zones moeten komen (86,4 procent). Het doet ons deugd om te zien dat de voorstanders van dergelijke zones dit vooral willen bij dierentuinen en kinderboerderijen (84,2 procent), dierenasielen (82,7 procent), maneges (75,0 procent) en veestallen (72,2 procent). Het valt ons wel wat tegen dat parken met 35,2 procent aanzienlijk lager scoren. Het lijkt alsof men zich niet realiseert dat er ook in parken veel dieren leven die last kunnen ondervinden van het vuurwerk.

vuurwerkvrije zones
Uitslag enquête | Foto: Dierenbescherming

Huisdieren en vuurwerk
Aan mensen met huisdieren is gevraagd in welke mate hun huisdier bang is voor vuurwerk. Uit de antwoorden blijkt dat 75,2 procent van de katten bang is voor vuurwerk. Bij de honden is dit percentage iets lager, namelijk 64,7 procent. Ook bij andere huisdieren zien hun eigenaren signalen van angst, bij konijnen 44,6 procent, vogels 32,4 procent en cavia’s 29,4 procent. 87,2 procent van de bange katten verstopt zich. Bij honden is dit 50,5 procent en bij de konijnen 62,1 procent. Bij de hond (64,3 procent), konijn (48,3 procent), cavia (40 procent), hamster (40 procent) en vogels (39,1 procent) wordt waargenomen dat het dier trilt of beeft na het horen van vuurwerk.

Het valt ons verder op dat er een redelijk hoog aantal katten (38,3 procent) en honden (36,7 procent) wegloopt als er vuurwerk klinkt. Uit het onderzoek is helaas niet op te maken of deze dieren voor langere tijd zoekraken of alleen weglopen van de plek waar ze op dat moment zaten.

vuurwerkvrije zones
75,2 procent van de katten is bang is vuurwerk | Foto: Malingering/flickr

Vuurwerkverbod
In het onderzoek zijn ook vragen gesteld over hoe mensen tegen een vuurwerkverbod aankijken. Iets minder dan de helft, 49,5 procent, ondersteunt een verbod. Hiervan ziet 75,6 procent er wel graag een centraal georganiseerde vuurwerkshow voor terug. Zij kiezen dus vooral voor een particulier verbod. Van de overige groep kiest 25,7 procent voor een particulier verbod op bepaalde plaatsen en is 24,8 procent tegen een vuurwerkverbod.

Een volledig vuurwerkverbod lijkt nu dus nog een stap te ver, maar voor het invoeren van vuurwerkvrije zones kunnen gemeenten op basis van dit onderzoek op een brede steun rekenen. Daar komt nog eens bij dat 80,4 procent van de ondervraagden vindt dat de gemeente een actief beleid moet voeren om vuurwerkoverlast te voorkomen.

Persbericht Dierenbescherming