Gabon heeft recentelijk een netwerk van beschermde zeegebieden in midden Afrika gecreëerd, goed voor zo’n 46.600 vierkante kilometer kustwateren waar niet meer gevist mag worden. In de kustwateren leven zwaar bedreigde diersoorten als hamerhaaien, walvishaaien en reuzenmanta’s. Het zeereservaat geldt als een unicum en is uitgeroepen kort nadat de Obama Administratie aankondigde het grootste zeereservaat ter wereld te willen gaan bewerkstelligen in 2015.

oceanen
Walvishaai | Foto: daveog via photopin cc

De verschillende plannen voor betere bescherming van de oceanen worden verheugd ontvangen, want ze zijn hard nodig. Uiteindelijk is maar 2% van de wereldoceanen officieel beschermd. David Helvarg van Blue Frontier Campaign zegt:

“Hoewel 71% van de aarde wordt ingenomen door zout water, is uiteindelijk veel meer land beschermd dan oceaan.”

Overzichtskaartje van beschermde zeegebieden:

NG STAFF. SOURCES: WORLD DATABASE ON PROTECTED AREAS; MARINEREGIONS.ORG; MPATLAS
NG STAFF. SOURCES: WORLD DATABASE ON PROTECTED AREAS; MARINEREGIONS.ORG; MPATLAS

Bron: National Geographic ©PiepVandaag.nl