De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de vijfde doelstelling:

Vergroot de inspanningen om in een groene economie verantwoordelijke visserij-activiteiten en viskwekerijen tot stand te bengen.

Visserij
©aleutianseast.org

In 2009 bedroeg de totale visproductie via visvangst en kweekvisserijen ongeveer 145 miljoen ton, waarbij het aandeel van de eerste 78,6 miljoen toen bedroeg. Ongeveer 118 miljoen ton (81 % van de totale visproductie) werd opgegeten door ongeveer 4,2 miljard mensen en droeg daarin bij in meer dan 15 % van hun eiwitconsumptie. De sectoren verschaften voor 45 miljoen mensen werk; 12 % hiervan waren vrouwen. Als men nevenactiviteiten die met de visserij te maken hebben er bij rekent, dan zijn er in de visindustrie ongeveer 180 miljoen mensen werkzaam, die daarmee voor ongeveer 540 miljoen mensen in hun levensonderhoud voorzien. Ongeveer 50 % van de verhandelde vis komt uit ontwikkelingslanden.

Met momenteel 1 miljard ondervoede mensen en de verwachte groei van de wereldbevolking naar 9 miljard in 2050, moeten verantwoordelijke en duurzame visvangst en viskwekerijen een belangrijke rol gaan spelen om iedereen van voedsel te kunnen voorzien. Dit betekent dat tegelijkertijd de gigantische overbevissing, die de visvangst momenteel in talloze gebieden bedreigt, een halt toegeroepen moet worden, en ook dat vergrote visproductie door duurzame viskwekerijen volgens een ecosysteem-benadering aangemoedigd moeten worden. Dit voorstel beoog het vergroten van het bewustzijn voor de grote noodzaak van verantwoordelijk visserijbeleid en het ontwikkelen van viskwekerijen, door snelle vooruitgang te boeken met het implementeren van de Gedragsregels voor Duurzame Visserij van de FAO. Dit beantwoordt aan de eis van de internationale gemeenschap om de nodige acties te ondernemen om de uitgeputte visgronden weer op een peil te brengen zodat deze een duurzame opbrengst kunnen opleveren, waarbij de productiviteit en de biodiversiteit van kwetsbare gebieden gehandhaafd kan blijven.

Voornaamste doelstellingen van het voorstel:

  1. Maak mensen bewust van de belangrijke rol, de waarden, en de bijdragen van de visindustrie en viskwekerijen om voedsel veilig te stellen en ook met betrekking tot economische ontwikkeling;
  2. Pas de Gedragsregels voor Duurzame Visserij toe om duurzame visserij mogelijk te maken.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.