Het Franse parlementslid van De Groenen Laurence Abeille heeft een wetsvoorstel ingediend om het stierenvechten te verbieden in Frankrijk. Volgens Abeille is de publieke opinie steeds meer tegenstander van het stierenvechten en zou een verbod op het stierenvechten een gepast besluit van het parlement zijn.

Stierenvechten in Frankrijk
Foto: Wikimedia Commons

Het stierenvechten is in Frankrijk verboden, maar er bestaat een uitzonderingsregel voor 11 departementen in het zuidwesten van Frankrijk: volgens de wet mogen hier stierengevechten plaatsvinden wanneer deze gedurende vele onafgebroken jaren georganiseerd zijn. De situatie in Frankrijk is paradoxaal: terwijl de wet het stierenvechten verbiedt is het tegelijkertijd nationaal Cultureel Erfgoed van Frankrijk.

Abeille wil het publieke debat heropenen. Ze wil niet alleen dat het stierenvechten verboden wordt, omdat het een gruwelijke vorm van dierenmishandeling is, ze vindt het ook onacceptabel dat dit soort evenementen én de stierenvechtscholen geld ontvangen via subsidies.

We hopen dat het Abeille zal lukken om dit onderwerp in het parlement besproken te krijgen. Onze steun heeft ze in ieder geval! Houd onze website in de gaten om de laatste ontwikkelingen in Frankrijk te volgen.

Persbericht CAS International