Voor iedereen die de bij een warm hart toedraagt, is er sinds vandaag de bijapp Bijenradar. Wie de app downloadt, kan zijn steentje bijdragen aan het redden van de bij. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu: ‘Uitsterven van de bij betekent een ramp voor onze voedselvoorziening én onze economie. Ingrijpen is dus vereist.’ De app is een initiatief van Natuur & Milieu, KPN en Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek.

Bij close-up bijenradar
Foto: spettacolopuro / Foter / CC BY

Met de app Bijenradar kun je:

  • Zien hoe het met de bij gaat in jouw directe omgeving;
  • Ontdekken welke planten het bijvriendelijkst zijn voor in je tuin;
  • Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek helpen met het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar bijensterfte.

Nederland loopt 700 miljoen mis zonder bijen Bijen zijn onmisbaar om bloemen en planten te bestuiven. Daarnaast vertegenwoordigen bijen in Nederland een hoge, economische waarde: 700 miljoen euro. Dat blijkt uit deze week verschenen onderzoek van CLM, dat in opdracht van Natuur & Milieu werd uitgevoerd. Als de bij zou verdwijnen, vindt er bij de fruitteelt een productiedaling van 200 miljoen euro plaats, bij de groenteteelt een daling van 500 miljoen euro. De berekende productiedaling is het gevolg van slechtere bestuiving tijdens de teelt en een verminderde productie van zaden. Deze zaden zijn weer van belang voor de teelt van groenten en aardappelen, zo toont het onderzoek aan. 80% van de planten leeft niet meer verder als ze geen bezoekje van een bij krijgen. Zonder de bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving geen appels, peren, tomaten, uien, cacao of koffie. Intensieve landbouw grootste bedreiger bijen Schadelijke bestrijdingsmiddelen, gebrek aan voedselrijke bloemen en planten, minder nestgelegenheid en bijenziekten bedreigen wilde en honingbijen in hun voortbestaan. De bijensterfte is alarmerend hoog, tonen steeds meer onderzoeken aan. Juist in Nederland is de situatie voor bijen en hommels extra zorgelijk. Dat komt door onze zeer intensieve landbouw, met het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare in Europa. Bijenradar Om de bijensterfte terug te dringen is het van groot belang dat er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, meer nestruimte komt, en dat er meer bijvriendelijke bloemen in Nederland komen. De app op de telefoon laat per postcodegebied zien hoe het er met de bijensterfte is en wat mensen kunnen doen om hun omgeving bijvriendelijker te maken. Daarnaast worden mensen gevraagd hun acties te melden via de app. Op deze manier kan er veel nieuwe data worden verkregen voor het onderzoek naar de bijensterfte door het Nederlands Centrum van Bijenonderzoek en door andere organisaties/wetenschappers. Benieuwd geworden naar de Bijenradar? Ga voor de Android naar Google Play Store, zoek op ‘Bijenradar’ en download de app. Heb je u een iPhone of iPad? Zoek in de App Store op ‘Bijenradar’ en download de app. Persbericht Natuur & Milieu