De rechtbank in Haarlem heeft vandaag de ontheffing om ganzen rondom Schiphol te vangen en te vergassen geschorst. De Faunabescherming en Stichting Animal Rights spanden een kort geding aan tegen deze ontheffing.
ontheffing
Ganzen verjagen met laserstralen | Foto: screenschot video Bird Control Group/YouTube
Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights:
“We hebben voorkomen dat hele ganzenfamilies een 120 seconden durende verstikkingsdood zouden sterven. We zijn dan ook erg opgetogen”
Ganzen in de rui
Tijdens de ruiperiode kunnen ganzen niet vliegen en zijn zij een makkelijke prooi voor de massale vangst en vergassingsacties van het bedrijf Duke Faunabeheer. Met bootjes drijven zij de ganzen, vaak hele families, op om ze via een vangkraal de vergassingswagen in te jagen. Daar sterven de dieren de vergassingsdood. Omdat ganzen een beschermde diersoort zijn, mogen deze dieren enkel ‘bejaagd’ worden met een ontheffing. De provincie Noord-Holland verleende deze ontheffing maar werd teruggefloten door de rechter.
Pauline de Jong van De Faunabescherming:
“Een vangkraal is een essentieel onderdeel om de ruiende ganzen te vangen om hen vervolgens te doden. Het gebruik van een vangkraal is op grond van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren niet toegestaan waardoor het gebruik illegaal is.”
Schiphol
De provincie wil met de jaarlijkse vergassingsactie de populatie ganzen reduceren om mogelijke aanvaringen met vliegtuigen te beperken. Uit de praktijk blijkt dat dit geen effectief middel is. De dierenorganisaties pleiten voor een diervriendelijke aanpak, die wel effectief is. Zo moet de omgeving van Schiphol zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Nu worden er nog steeds voor ganzen aantrekkelijke gewassen verbouwd, zoals granen, bieten en aardappelen, waardoor ganzen richting Schiphol vliegen om te foerageren. Bovendien worden technische mogelijkheden zoals lasers om aanvaringen te voorkomen, onvoldoende ingezet.
Molenaar:
“Het voedselaanbod en de aanwezigheid van geschikte broedlocaties bepalen de draagkracht van de omgeving voor ganzen. Het vergassen en afschieten van ganzen heeft tot op heden niet geleid tot het daadwerkelijk terugdringen van de ganzenpopulatie, laat staan dat het heeft bijgedragen tot een beperking van het risico op aanvaringen. Wij komen op voor de rechten van de ganzen.”

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.