In Bangladesh wordt de olieramp veroorzaakt door een gestrande tanker als ‘een ecologische catastrofe’ omschreven. Inmiddels is duidelijk dat de olie enorme schade heeft aangericht, en dat de gevolgen daarvan in een groot gebied voor mens en dier nog lang merkbaar blijven. Officiële bronnen vrezen nu ook dat zeldzame dolfijnen in de uitgestrekte mangrovebossen van de Sundarbans het slachtoffer gaan worden. 

olieramp
Bengaalse tijger – door: Bjørn Christian Tørrissen

De olietanker uit Bangladesh is half gezonken na een botsing met een vrachtschip op de Shela rivier. De enorme hoeveelheid olie die daarbij vrijgekomen is heeft al het leven gekost van veel vissen en watervogels, en ook planten en bomen worden aangetast door de vervuiling. Stroomafwaarts in de uitgestrekte mangrovebossen bedreigt de olie nu een groep zeldzame Irrawaddy en Ganges dolfijnen. En ook Bengaalse tijgers die langs de rivier leven lijken het slachtoffer te worden van de olievervuiling.

De olieramp heeft plaatsgevonden in één van de drie sinds 2006 beschermde gebieden voor de dolfijnen, opgenomen in de wereld erfgoedlijst van UNESCO. Hoewel visserij in deze gebieden niet is toegestaan mag er wel gevaren worden door tankers en vrachtschepen. Naar schatting leven in het vervuilde gebied zo’n 6.000 dolfijnen. Hun voedselvoorziening wordt direct bedreigd, bijvoorbeeld wanneer krabben met olie vervuild raken. Ook kunnen de dolfijnen moeilijk ademhalen in het met olie bedekte water. Enkele honderden Bengaalse tijgers die in de bossen langs de rivier wonen zouden ook vervuiling kunnen binnenkrijgen, bijvoorbeeld als ze water drinken of besmeurd voedsel binnenkrijgen. Door de olie is ook de lucht ernstig vervuild geraakt.

De tanker heeft 350.000 liter olie aan boord en blijft aaneengesloten lekken. Hoeveel olie er tot nu toe in open water terecht is gekomen is onduidelijk, maar enkele zijarmen van de rivier zijn inmiddels ook vervuild. Het totale gebied waar olie schade aanricht is ruim 60 kilometer lang. De autoriteiten zijn op kleine schaal begonnen met het opruimen van de olie, maar ze benadrukken niet over de geschikte apparatuur te beschikken voor een grootschalige aanpak. Lokale vissers gebruiken hun netten om te voorkomen dat de olie in zijarmen van de rivier terechtkomt. De overheid krijgt de kritiek dat er niets gedaan wordt om de olieramp in te dammen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel