Het delven van grondstoffen bedreigt het voortbestaan van tropisch regenwoud in Congo. Het tweede grootste oerwoud in de wereld wordt momenteel bedreigd door plannen van de overheid voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Naast nieuwe licenties voor houtkap, verkoopt de regering van de DRC ook vergunningen voor olie- en gaswinning. Hiermee worden niet alleen de tropische regenwouden bedreigd, maar ook de diersoorten die erin leven. Het oerwoud herbergt een verscheidenheid aan bedreigde diersoorten zoals bonobo’s, okapi’s en bosolifanten.

Regenwoud
erkoop van olie- en gasvergunningen werpt schaduw over regenwoud Congo | Foto: Pixabay

Een ander voorbeeld hiervan is de ernstig bedreigde berggorilla, die in het Virunga nationale park voorkomt. Door veilingen van olie- en gasvergunningen komen de leefgebieden van deze soort in gevaar. Dit komt doordat ze overlappen met de gebieden waar de overheid start met de delving. Oliewinning in hun leefgebied kan ertoe leiden dat de soort tot op de rand van uitsterven wordt gedreven. Milieugroepen hebben al bij de overheid aangedrongen om de veiling niet door te laten gaan. Hiermee wordt de roep groter om de kwetsbare gorilla’s beter te beschermen. Experts wijzen ook al enige tijd op het feit dat de Congobekken een onmisbare schakel vormen om klimaatverandering tegen te gaan. Het is namelijk het enige grote regenwoud dat meer koolstof opneemt dan het uitstoot.

Congo veilt olie- en gasvergunningen in bedreigd gorillagebied

Koolstof

De volledige kaart van de koolstofvoorraden in de gebieden werd enkele maanden geleden gepubliceerd. Voor 2017 was het bestaan van turf in het Congobekken zelfs nog een kwestie van speculatie. Het veen heeft zich gedurende meer dan 10.000 jaar opgehoopt, en is gevormd uit bladeren en plantenwortels die onder water vastzitten in de zijrivieren van de Congo-rivier. Het regenwoud in Congo is dus niet alleen een belangrijke koolstofopslagplaats, maar ook een plaats met een enorme biodiversiteit, waarvan een groot deel nog niet is gedocumenteerd. De Congolese regering houdt stug vol dat zij het recht hebben om de natuurlijke rijkdommen te gebruiken. Hiermee zou ze de economische groei in de regio bevorderen. De ontwikkeling van infrastructuur zorgt er echter voor dat de bossen aangetast worden.

Julien Mathe, coördinator van de lokale organisatie Action Group to Save Man and his Environment, zegt dat de mensen die in het bos wonen het voortouw moeten nemen bij initiatieven voor natuurbehoud. De lokale bevolking maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de bossen. Daarnaast vrezen zij een verstoring van de harmonie tussen hun leefwijze en de natuur. De dorpelingen hebben nauwelijks inspraak in de veiling van het bos omdat alles eigendom is van de staat. Mathe helpt lokale mensen om hun landrechten vast te leggen en benadrukt dat er samenwerking nodig is met de lokale bevolking voor de bescherming van het bos. Het is onmogelijk om in het veengebied landbouw te bedrijven omdat het zo drassig is, legt hij uit. Ook voegt hij eraan toe dat het bos van groot belang is voor de vissen, want die leggen eieren in het water onder de bomen.

Verantwoordelijkheid bedrijven

Bedrijven zullen zich moeten houden aan de wetgeving en moeten hier verantwoordelijk voor worden gehouden. Verschillende milieuorganisaties zoals die van Mathe proberen bewijzen te verzamelen van wat de bedrijven verkeerd doen, en brengen de lokale bevolking vervolgens samen om afspraken te maken over hoe het verder moet. Vaak weten ze in de dorpen niets van het vooruitzicht van olieboringen. Naast het stoppen van de exploitatie zijn ook strenge wetgeving en harmonieuze samenwerking nodig om het tropisch regenwoud in de Congobekken te beschermen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer