Bont voor Dieren heeft met de wereldwijde Fur Free Alliance meegewerkt aan onderzoeken in tien Europese lidstaten om de labels voor bontproducten te controleren. De onderzoekers hebben in totaal 667 items onderzocht die echt bont bevatten. De items werden gekocht in allerlei verschillende soorten winkels en prijsklassen. Het resultaat: 68% (453 items) waren niet volgens Europese wetgeving geëtiketteerd. Vandaag wordt het onderzoek aan het Europese Parlement voorgelegd met de eis dat er begrijpelijke en volledige labeling voorschriften moeten worden ingevoerd en nageleefd.

bontartikelen
Onjuiste labeling van bontartikelen in tien Europese landen | Foto: Bont voor Dieren

Niet-naleving Europese wetgeving
In mei 2012 zijn er nieuwe labeling voorschriften van kracht geworden binnen de gehele Europese Unie. Kledingstukken waar bont in is verwerkt en die vallen onder EU verordening (1007/2011), moeten volgens artikel 12 de volgende bewoordingen bevatten: “bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong’. In het grootschalige onderzoek in tien landen werden kledingstukken aangetroffen met echt bont zonder de correcte labeling. Het niveau van niet-naleving varieert van 49 procent in Oostenrijk tot zelfs 93 procent in het Verenigd Koninkrijk. In de helft van de landen werd meer dan 70 procent van de producten zonder het goede label aangetroffen.

Verontrustende uitkomst
Consumenten hebben juist duidelijke etikettering nodig om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Dit is met name het geval bij bontproducten, waarbij kledingstukken van echt en nep bont steeds meer op elkaar lijken en vergelijkbare verkoopprijzen hebben. Het probleem is het grootst binnen het lagere prijssegment van de markt, vooral bij producten die minder dan €50 kosten. Deze uitkomst is verontrustend, omdat consumenten vaak aannemen dat een goedkoop product nep bont zou bevatten.

Goedkoop bont of nep bont?
Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren:

“Mensen denken nog altijd dat een goedkopere jas geen echt bont zal hebben aan de kraag. Niets is minder waar. Alle jassen en mutsen kunnen tegenwoordig goedkoop bont uit China bevatten. De uitslagen van ons onderzoek laten zien dat de Europese wetgeving tekortschiet en de consument consequent misleid wordt. Zelfs bij volledige naleving is de tekst die nu toegevoegd moet worden aan een etiket onbegrijpelijk voor de consument. Om de proef op de som te nemen ging Bont voor Dieren deze week de straat op en vroeg voorbijgangers of ze de zin begrepen. De meerderheid denkt dat er geen dierlijke materialen zijn gebruikt na het lezen van de juridisch geformuleerde zin.”

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Slechte handhaving
Samen met de Fur Free Alliance vraagt Bont voor Dieren aan de Europese Commissie om heldere labels waarop vermeld wordt dat een jas echt bont bevat en of het een vos, wasbeerhond of coyote betreft. Bont voor Dieren heeft in 2014 al onderzoek gedaan bij winkels in Amsterdam. Er werden verschillende items aangetroffen die geen label bevatten, ondanks dat het bontkragen van echt wasbeerhondenbont betrof. Naar aanleiding van deze slechte handhaving volgde een debat in de Tweede Kamer. De Nederlandse regering heeft binnen de EU vervolgens gepleit voor duidelijkere teksten volgens het Zwitserse wetgevingsmodel, waarbij de diersoort, het productieproces en land van herkomst vermeld moeten worden.

Bij onze steekproef in 2017 blijkt nog altijd het merendeel van de producten onjuist of niet geëtiketteerd te zijn. De samenvatting van het rapport is hier te lezen en het gehele rapport vindt u hier. Het rapport Mislabelled and Misleading: Fur Labelling Problems in the EU Market wordt vandaag gepresenteerd aan het Europese Parlement.

Persbericht Bont voor Dieren