Blauwe vinvissen krijgen gedurende het voedingsseizoen dagelijks miljoenen plastic microdeeltjes binnen, maar de gevolgen ervan zijn nog onbekend. Een onderzoek uitgevoerd in de kustwateren van Californië geeft meer inzicht in de huidige situatie.

plastic microdeeltjes
Walvis is grootste consument van plastic microdeeltjes | Foto: Pixabay

Baleinwalvissen blijken gigantische hoeveelheden microplastics te consumeren. Zij voeden zich namelijk met kleinere vissen en krill die door watervervuiling veel plastic microdeeltjes bevatten. Door middel van een filter vangen zij hun prooi. Baleinwalvissen worden daarom ook wel filtervoedende walvissen genoemd. Onder deze benaming vallen de vinvis, de blauwe vinvis en de bultrug. De voeding van kleinere mariene dieren die ter prooi vallen is vaak van gelijke omvang als hun natuurlijke voedsel. Op deze manier komen de giftige deeltjes terecht in de klimmende voedselketen.

Onderzoek

Een team van wetenschappers heeft onderzoek gedaan naar de consumptie van plastic microdeeltjes bij verschillende soorten walvissen aan de kust van Californië. Naar schatting consumeren blauwe vinvissen ongeveer 10 miljoen microdeeltjes per dag. Dat komt neer op een consumptie van 1 miljard deeltjes per drie tot vier maanden, ofwel een voedingsseizoen. In totaal zou het gewicht van de plastic deeltjes ongeveer tussen de 230 kg en 4 ton liggen. Het is de eerste keer dat hiernaar onderzoek is gedaan.

Bultruggen zijn van een kleiner formaat dan blauwe vinvissen en slikken naar schatting tot 4 miljoen plastic microdeeltjes per dag in wanneer zij zich voeden met krill, en 200.000 indien zij zich voeden met vissen zoals ansjovis.

In sterk vervuilde gebieden liggen die cijfers veel hoger. Ditzelfde geldt indien de watervervuiling in de toekomst verergert. Walvissen zouden dan naar schatting ongeveer 150 miljoen microdeeltjes per dag eten. Volgens de wetenschappers zijn andere kustwateren, zoals de Noordzee, de Middellandse Zee en wateren in Zuidoost Azië, sterker vervuild dan de kustwateren van Californië.

Dr. Matthew Savoca, Stanford University, deelnemer van het onderzoeksteam:

“Walvissen die zich in die gebieden voeden, lopen mogelijk een groter risico dan voor de kust hier in het westen van de VS.”

Metingen

Aan de hand van bevindingen uit eerder onderzoek en metingen van watervervuiling in het Californische kustgebied, in combinatie met akoestische apparaten om de massa van de prooi te berekenen, heeft het onderzoeksteam de hoeveelheid plastic microdeeltjes kunnen schatten die zich in de walvissen bevindt. Baleinwalvissen blijken zich voornamelijk te voeden op dieptes van 50 tot 250 meter. Dezelfde diepte met de grootste concentratie plastic microdeeltjes. Volgens de onderzoekers zal de situatie al zijn verergerd sinds de datum van het onderzoek, omdat watervervuiling continu toeneemt.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools