In november 2018 bracht RTL Nieuws in Nederland het verhaal naar buiten over hoogzwangere koeien die bij slachthuizen afgeleverd en geslacht werden. Animal Rights heeft bewijs dat deze praktijk ook in België plaatsvindt.

hoogzwangere koeien
Animal Rights heeft bewijs hoogzwangere koeien in slachthuis | Foto: Pixabay

Als een koe wordt geslacht, bloedt het dood. Hierdoor krijgt het ongeboren kalf geen zuurstof meer via de navelstreng en sterft het een verstikkingsdood in de baarmoeder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zenuwstelsel van het kalf in de laatste maanden van de dracht zover is ontwikkeld dat het jonge dier in staat is pijn te voelen.

De afgelopen vijf jaar deelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA bijna 900 boetes en waarschuwingen uit aan boeren voor het naar de slachtbank brengen van hoogdrachtige koeien.

Uit een informatieformulier met vastgestelde gebreken in het bezit van Animal Rights blijkt nu dat ook in België hoogzwangere koeien voor de slacht worden aangeboden. Op 12 april 2017 constateerde een dierenarts die in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV inspecties uitvoerde bij het slachthuis Tampere BVBA in Lichtervelde, bij het post mortem onderzoek dat een geslachte koe hoogdrachtig was. Volgens het FAVV informatieformulier werd de zaak gemeld aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE) en/of het Vlaams Gewest.

Het is vreemd genoeg niet verboden om hoogzwangere dieren te slachten, maar hun transport is dat wel via de Europese transportverordening in de laatste 10% van de dracht. Deze dieren zouden dus nooit in het slachthuis terecht mogen komen.

De RTL uitzending zorgde voor verontwaardiging onder de bevolking en leidde tot vragen in de Nederlandse Tweede Kamer. Er wordt onder andere gekeken naar een aanscherping van de slachtgrens.

De in Lichtervelde geslachte koe bleek aangeleverd te zijn door een Nederlandse vervoerder uit Oldenzaal en afkomstig van een verzamelcentrum in het eveneens Nederlandse Steenbergen. Ze kwam van een boerderij uit Oudemolen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ze was nog geen vier jaar oud.

Dit is slechts één geval, maar kan voor België het topje van de ijsberg betekenen. Animal Rights hoort graag van Minister Ben Weyts of er gegevens zijn over de frequentie van het slachten van hoog drachtige koeien in België, wat de wetgeving hieromtrent is, en welke acties hij gaat ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Bron:

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.