De regering van de Verenigde Staten (VS) riskeert een rechtszaak omdat zij heeft nagelaten de ernstig bedreigde noordkaper te beschermen.

noordkapers onvoldoende beschermd
De Amerikaanse regering komt wetgeving om noordkapers te beschermen onvoldoende na, volgens organisatie Oceana. |©Wikimedia Commons

Handhaving milieuwetgeving

De oceaanbeschermingsorganisatie Oceana heeft een ¨Submission on Enforcement Matters¨ ingediend tegen de regering van de Verenigde Staten. Dit is een schriftelijk document waarin wordt vermeld dat de VS er niet in slagen om hun milieuwetgeving te handhaven. Daarmee worden de VS beschuldigd van het schenden van de overeenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA).

Noordkapers

Over de hele wereld zijn er nog slechts 360 noordkapers te vinden. Botsingen met vaartuigen en verstrikkingen in de visnetten die gebruikt worden voor het vangen van krabben en vis zijn twee van de belangrijkste oorzaken van verwondingen en sterfte onder deze walvissoort. Ooit waren er 21.000 noordkapers, maar in het begin van de 20e eeuw zijn ze bijna allemaal uitgestorven. In de jaren twintig van de vorige eeuw waren er nog maar 100 over. Nadat de walvisvangst in 1935 verboden werd, steeg het aantal walvissen naar 483, maar deze vooruitgang is sindsdien weer omgekeerd. Nu zijn er nog maar 360 over en naar schatting worden elk jaar twintig noordkapers gedood in de Amerikaanse en Canadese wateren. Vorig jaar meldde Animals Today al dat de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de status van deze zeldzame walvis heeft aangepast van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’.

Actie voor bescherming noordkapers

Volgens Oceana voeren de VS vele milieuwetten om de noordkaper te beschermen niet effectief uit. Deze wetten betreffen de belangrijkste bedreigingen, zoals verstrikking in netten en botsingen met vaartuigen, maar ook tegen stress als gevolg van klimaatverandering en oceaanlawaai. De campagnedirecteur van Oceana, Whitney Webber, geeft aan dat de noordkaper door de Amerikaanse regering in de steek wordt gelaten en dat men hoopt dat deze actie de walvissen eindelijk bescherming zal bieden. Ook is ze van mening dat Oceana´s juridische stuk ¨niet alleen alle manieren schetst waarop de regering heeft gefaald om haar eigen milieuwetten te handhaven om de noordkaper te beschermen, maar ook een reactie van de regering vereist¨.

Webber voegde hieraan nog toe dat Oceana gebruik zal blijven maken van alle wettelijk beschikbare middelen om actie af te dwingen, totdat de Amerikaanse regering effectief handelt naar haar wettelijke verplichtingen om noordkapers te beschermen tegen de grootste bedreigingen en daarmee hun uitsterven te voorkomen.

Bron:

©Animals Today, Annick Nieuwkoop