Het verbod op onverdoofd slachten krijgt deze week nog geen goedkeuring van de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. De commissie wil eerst het rapport van bemiddelaar Piet Vanthemsche afwachten, dat pas in het voorjaar wordt afgeleverd.

onverdoofd slachten
Schapen wachtend op onverdoofde slacht

Vlaamse oppositieleden dienden eerder dit jaar een voorstel van decreet voor een verbod op onverdoofd slachten in en kregen een meerderheid achter zich. Hierna volgde een aantal maanden uitstel en overleg volgden.

In Vlaanderen mogen dieren alleen in erkende slachthuizen onverdoofd worden geslacht. In 2015 verbood te Vlaanderen het onverdoofd slachten op de veelgebruikte tijdelijke slachtvloeren. Nu is er een meerderheid voor een totaalverbod op onverdoofd slachten.

Godsdienstvrijheid
De Raad van State waarschuwde in een kritisch advies voor de aantasting van Godsdienstvrijheid, waarna minister van dierenwelzijn Ben Weyts Boerenbond-topman Vanthemsche aanstelde als bemiddelaar om met de verschillende geloofsgemeenschappen het gesprek aan te gaan. Weyts is echter ook vóór een algemeen verbod op onverdoofd slachten.

Het is de bedoeling dat er meer duidelijkheid is voor het volgende offerfeest op 1 september 2017 begint.

Petitie
Teken hier de petitie ter ondersteuning van het aanstaande wetsvoorstel van de PvdD tegen de onverdoofde slacht.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor