Misstanden Nederlandse bontindustrie aangetoond

Dierenbeschermingsorganisaties Ongehoord en Bont voor Dieren luiden de noodklok over het lot van miljoenen nertsen onder Nederlandse nertsenfokkers. Schokkend beeldmateriaal dat in handen is van Ongehoord laat ernstige misstanden zien in Nederlandse nertsenfokkerijen, de nertsen hebben pijnlijke ontstekingen en verwondingen. De beide organisaties vragen aandacht voor de bijna zes miljoen nertsen in Nederland wiens lot deze week afhangt van 160 nertsenfokkers en de rechter.

Ongehoord nertsenfokkerij - nertsenfokkerijen tonen veel dierenleed
Screenshot

Donderdag 3 september dient het hoger beroep dat de overheid heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. De rechter beslist in het hoger beroep of het nertsenfokverbod definitief van de baan is. Niet toevallig publiceren de beide dierenbeschermingsorganisaties vandaag beelden van bontfokkerijen. De foto’s en video’s zijn gemaakt op nertsenfokkerijen in Nederland, maar ook op fokkerijen in Polen, Letland en Litouwen met een Nederlandse eigenaar. Op de beelden, die te bekijken zijn op de website dutchfur.nl (let op: schokkkende beelden), zijn nertsen te zien in krappe kooitjes, veelal met gapende wonden en ontstekingen.

Johan Boonstra, van het Nederlandse Ongehoord:

“We hebben tijdens voorgaande onderzoeken naar varkens, kippen en konijnen heel veel dierenleed gezien, maar de nertsenfokkerij slaat alles. Wilde dieren in een kooitje stoppen leidt onvermijdelijk tot stress en frustratie, waardoor ze ziek worden, elkaar aanvallen en stereotiep gedrag vertonen.”

De nertsenfokkers hebben altijd gezegd dat een verbod in Nederland zal leiden tot meer fokkerijen in het buitenland. Volgens hen zouden de dieren in Spanje of Polen slechter worden behandeld dan in Nederland. Boonstra: “Op de beelden die Ongehoord vandaag naar buiten brengt, zie je dat de Nederlandse nertsen er minstens even slecht aan toe zijn als hun Poolse of Litouwse soortgenoten. Dat een nertsenfokverbod slechter zou zijn voor de dieren is dus niet waar.”

Welzijnsdiscussie
Nicole van Gemert, directeur van Bont voor Dieren:

“De welzijnsdiscussie is bij de nertsen, in tegenstelling tot de discussie rond het vossen- en chinchillaverbod, amper gevoerd. Het was de ethische overtuiging dat je dieren niet hoort te doden enkel voor hun vacht dat de doorslag gaf voor het uiteindelijke nertsenfokverbod. Daar hebben we samen met de Dierenbescherming hard voor gevochten. De beelden van Ongehoord bewijzen echter dat het niet enkel het nutteloze lot van een pelsdier is wat ons zorgen moet baren, maar ook het leven van deze arme dieren in draadstalen kooitjes.”

Miljonairs onder de boeren
Voor de dierenbeschermers van Ongehoord en Bont voor Dieren is het een hard gelag dat juist de compensatie het verbod tegen houdt. Van Gemert: “De nertsenhouders zijn de miljonairs onder de boeren. Een nertsenhouder maakt tonnen winst. Daarnaast hebben ze nog negen jaar om over te schakelen naar een andere bedrijfstak, dat is ruimschoots voldoende als compensatie. Desalniettemin wordt er door de Tweede Kamer nog 28 miljoen euro vrijgemaakt om de sloop van de houderijen te vergoeden.”

Boonstra:

“Twee van de onderzochte boerderijen op dutchfur.nl zijn van de gebroeders Leeijen. Zij stonden in 2013 nog in de quote 500. Moeten zij belastinggeld krijgen voor een immorele bedrijfstak?”

Nederlandse nertsenfokkers in het buitenland
De welzijnseisen, het dreigende verbod, maar vooral de goedkope arbeidskrachten hebben de Nederlandse bontproducenten naar het buitenland gelokt. Volgens een Deens magazine van nertsenhouders bezitten Nederlanders in dertien verschillende landen 44 nertsenfokkerijen.

Voor de Nederlandse dierenbeschermers van Ongehoord en Bont voor Dieren is dit reden om samenwerking te zoeken met dierenbeschermingsorganisaties in Litouwen en Polen. Samen willen ze het reilen en zeilen van Nederlandse nertsenhouders in kaart brengen en een einde maken aan de bontindustrie.

Persbericht Bont voor Dieren