De provincie Belgisch Limburg heeft een vergunningsaanvraag voor de bouw van een nertsenfokkerij voor 42.000 nertsen in Bocholt (Vlaanderen) afgewezen. Het gemeentebestuur van Bocholt, de Vlaamse administratie en de Provinciale Milieuvergunningscommissie hadden al eerder negatieve adviezen tegen de bouw afgegeven.

Nerts in kooi - nertsenfokkerij
Nerts in kooi | Foto: Bont voor Dieren

Onlangs meldde PiepVandaag.nl dat het aantal nertsenfokkerijen in België sinds 2009 is toegenomen. Er zijn 7 milieuvergunningen afgegeven voor nieuwe fokkerijen, waardoor het totaal aantal nertsenfokkerijen op 19 komt.

Global Breed had een milieuvergunning aangevraagd voor het omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij. De Limburgse deputatie heeft echter unaniem de eerdere weigeringen en negatieve adviezen opgevolgd en de vergunningsaanvraag geweigerd.

Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA reageert verheugd:

“Dit is schitterend nieuws, voor de buurtbewoners die terecht vrezen voor ernstige geurhinder en vliegenoverlast, maar uiteraard ook voor het dierenwelzijn, waar wij voor opkomen,” aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Argumenten voor het weigeren van de vergunning zijn de mogelijke geurhinder, ammoniakemissie en de 200 bezwaarschriften die door buurtbewoners en belangengroeperingen waren ingediend. De zorg voor dierenwelzijn speelt uiteraard ook een rol, hoewel het geen argument was voor het weigeren van de milieuvergunning.

GAIA pleit voor een nationaal nertsenfokverbod ten behoeve van de bontindustrie.

Voor de fokkerij in Bocholt loopt momenteel nog wel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij het gemeentebestuur. Of die wordt toegewezen is nog niet bekend.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.