Een Nederlandse fokker van Franse buldogs heeft een boete van 3000 euro gekregen omdat de dieren een te korte snuit hadden. Het is de eerste keer dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om deze reden een fokker een boete oplegt.

Boete franse buldog
Foto: publiek domein

De fokker kreeg een boete omdat de ouderdieren, de honden waarmee hij fokte, een te korte snuit hadden. Hiervoor kreeg hij de maximale boete van 3000 euro. Daarnaast kreeg hij ook een dwangsom opgelegd. Elke keer dat de fokker opnieuw de fout in gaat, krijgt hij een dwangsom van 1500 euro. Dat bedrag kan oplopen tot 9000 euro. Het fokken van deze honden is al jaren verboden, maar dit is de eerste keer dat de NVWA een fokker met honden met te korte snuiten ook daadwerkelijk beboet. Volgens een woordvoerder heeft de NVWA in tussentijd wel waarschuwingen gegeven.

Kies niet voor een kortsnuitige hond!

Verbod

Het fokken van dieren die last hebben van hun uiterlijk is al sinds 2014 verboden, omdat een te platte neus zorgt voor ademhalingsproblemen en tal van andere gezondheidsproblemen. In 2019 werden de regels aangescherpt na onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Ze stelden gezondheidscriteria vast waaraan een hond moet voldoen. Zo moet het ademgeluid in rust bijvoorbeeld normaal zijn, mag de hond geen neusplooi hebben en moeten de neusgaten open zijn. Ook mag geen zichtbaar oogwit zijn. Bij kortsnuitige honden is de oogkas te plat en diep voor de oogbol, waardoor de ogen uitpuilen en meer oogwit zichtbaar is dan bij een gezonde hond. De fokker heeft dus een of meer van deze criteria geschonden.

Gezonder

In augustus van dit jaar werden de regels verder aangescherpt. Hoewel honden met een korte neus niet meer gefokt mochten worden, gold een uitzondering voor het fokken van deze honden met honden met een lange snuit, zo berichtte Animals Today eerder. Oftewel, een ouderdier mocht wel een korte snuit hebben. Door de mix zouden de ongezonde kenmerken van korte snuithonden eruit gefokt worden, wat zou zorgen voor ‘gezondere’ honden. Deze maatregel gold tijdelijk zodat fokkers zich konden aanpassen aan de nieuwe regels. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben fokkers nu voldoende tijd gehad.

Regels aangescherpt op fokken van honden met korte snuiten

Populair

Honden met extreem korte snuiten blijven populair. Dat terwijl de dieren lijden aan verschillende gezondheidsproblemen, zoals slaapapneu, waardoor ze niet goed kunnen slapen, maar ook sneller gebits- en oogproblemen en ontstekingen in de neusplooi krijgen. Ook hebben de dieren vaker last van wervelafwijkingen, waardoor ze een groter risico lopen op hernia’s. De Dierenbescherming heeft een verklaring voor waarom deze dieren toch zo populair blijven: de mens vindt dieren met een plattere neus nou eenmaal schattiger. Dat komt omdat we ons aangetrokken voelen tot kenmerken die je vaak terugziet in kinderen en jonge dieren, een groot hoofd, grote ogen en kleine neus. Deze kenmerken zorgen bij veel voor een behoefte om voor de dieren te willen zorgen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma