Natuurorganisaties pleiten ervoor de natuur weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden zoals de huidige droogte en warmte. Zij willen dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden en dat het grondwaterpeil hoger wordt. De organisaties vrezen dat dier- en plantensoorten zullen uitsterven als Nederland vaker met grote hitte en droogte te maken krijgt ten gevolge van klimaatverandering.

extremen
De natuur moet weerbaarder gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden, vinden natuurorganisaties | © Angelique Lagarde / Animals Today

Het KNMI beschrijft in klimaatscenario’s welke klimaatveranderingen aannemelijk zijn voor Nederland in de komende tientallen jaren. De meest recente scenario’s laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers.

Neus op de feiten
SoortenNL, een samenwerkingsverband van natuurorganisaties zoals de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting, maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen. Voorzitter Titia Wolterbeek:

“Deze droogte drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is niet alleen een kwestie van een stijgende gemiddelde temperatuur, maar gaat gepaard met extremen. Die zullen de komende decennia alleen maar groter worden. Het is de vraag of onze natuurgebieden daartegen bestand zijn.”

Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit:

“De huidige droogte gaat nog jarenlang zijn weerslag hebben in de natuur. De Nederlandse natuur is zo versnipperd en slecht beschermd, dat ze deze klap eigenlijk niet kan hebben.”

Vooral voor dier- en plantensoorten die nog maar in één gebied voorkomen, kan een lange periode van droogte de fatale klap zijn.

extremen
Bomen en ander groen hebben een verkoelende werking | © Angelique Lagarde / Animals Today

Natuurgebieden verbinden
Natuurmonumenten pleit voor passages tussen natuurgebieden om de natuur weerbaarder te maken. Persvoorlichter Marjolein Koek:

“Juist bij extreme weersomstandigheden is het extra belangrijk dat natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Dit geeft dieren de mogelijkheid om naar een gebied te trekken waar nog wél water is. Zo helpt het ook in natte perioden, dan kunnen dieren juist droge grond opzoeken.”

Joke Bijl van Staatsbosbeheer vertelt dat de grondwaterstanden in Nederland kunstmatig laag worden gehouden voor de landbouw. Dat zou moeten veranderen.

“Nederland is altijd erg gericht geweest op het afvoeren van water. We moeten juist zorgen dat de natuur meer water vasthoudt.”

Bronnen: Klimaatscenario’s, AD ©Animals Today Mirjam Förch