Natuurorganisaties pleiten ervoor de natuur weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden zoals de huidige droogte en warmte. Zij willen dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden en dat het grondwaterpeil hoger wordt. De organisaties vrezen dat dier- en plantensoorten zullen uitsterven als Nederland vaker met grote…