In het weekend van 17 en 18 april vindt de vierde Nationale Bijentelling plaats. De komende weken wordt iedereen in Nederland aangespoord om in dat weekend een half uurtje mee te tellen. De telresultaten gebruiken onderzoekers om meer over wilde bijen te weten te komen. Dat is belangrijk, want met een groot aantal soorten wilde bijen gaat het niet goed.

Nationale Bijentelling
Mogelijk spot je een hommelbijvlieg (Eristalis intricarius) | Foto: PaulT/Wikipedia

Vorig jaar deed een recordaantal van ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal werden door hen ruim 130.000 bijen geteld. Het is van groot belang dat veel mensen meedoen aan de telling, want hoe meer mensen zich inschrijven en meedoen, hoe meer informatie er verzamelt kan worden over de wilde bij.

Nationale Bijentelling
De aardhommel is ook een bij | Foto: publiek domein

Landelijk onderzoek

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis:

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio’s toe- of afnemen.”

Volgens Biesmeijer moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen, en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Nationale Bijentelling
De honingbij wordt het meest gezien | Foto: publiek domein

Bijen bedreigd

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd, of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dit is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk voor ons. Biesmeijer:

“Bijen en andere insecten bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten.”

Zonder bijen komt een groot gedeelte van ons voedsel dus in gevaar.

Nationale Bijentelling
Vosje | Foto: ©entomart via Wikimedia

Nationale Bijentelling: tel je mee?

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Deelnemers kunnen zich vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling. Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent. Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Op de website staan bovendien tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Bron: