Het BPRC in Rijswijk heeft vorig jaar minder dierproeven met apen gedaan dan in 2017. Het aantal grote dierproefstudies op apen daalde van 21 naar 18. In 2017 werden daarvoor nog 315 apen misbruikt, tegen 205 in 2018. Ook de nieuwe aanwas van apen gefokt voor de dierproeven nam af en ging van 203 naar 128. De apen worden na afloop van de experimenten afgemaakt of opnieuw ingezet voor een volgend experiment. 

minder dierproeven in BPRC
Aap met stuiptrekkingen in BPRC | Foto: screenshot video Animal Defenders International/YouTube

De daling is in lijn met het beleid van minister Van Engelshoven, die medio 2018 besloot dat het aantal dierproeven op apen in Rijswijk in 2025 met 40 procent verminderd moet zijn. Deze afbouw dient plaats te vinden met ingang van volgend jaar, maar lijkt dus al eerder begonnen, hoewel de cijfers voor 2019 nog moeten aantonen dat er geen sprake was van een eenmalige afname.
.

Afbouw dierproeven op apen prachtig, nu de rest

Herhaalstudies

In 2017 diende het BPRC 7 nieuwe langdurende dierproefstudies in bij de Centrale Commissie Dierproeven. In 2018 werden 8 studies ingediend, waarvan 1 werd afgekeurd. Langlopende studies in het BPRC betreffen echter veelal herhaalstudies: onderzoek wat al eerder plaatsvond, hetzij in Rijswijk, dan wel elders in de wereld. Volgens Geoffrey Deckers van Een DIER Een VRIEND (EDEV) veroorzaken deze langdurende experimenten veel stress, angst en pijn bij de apen:

“We zien keer op keer hetzelfde gebeuren:  apen worden doodziek gemaakt en daarna afgemaakt. Nooit wordt een remedie gevonden.”

Er was in 2018 dus wel een afname te zien in het totaal aantal grote studies en de daarvoor misbruikte hoeveelheden apen. Robert Molenaar van Animal Rights vindt deze ontwikkeling bemoedigend:

“De overheid wil het aantal proeven op apen verminderen.  We juichen dit beleid toe, maar enkel als het leidt tot volledige sluiting van het BPRC.”

Animal Rights en Een DIER Een VRIEND organiseren regelmatig protestacties bij het BPRC om de sluiting van het apentestcentrum te eisen. De volgende demonstratie staat gepland voor 17 december aanstaande.

minder dierproeven
Demonstratie voor de poort van het apentestcentrum BPRC | Foto: Animal Rights

Minder dierproeven is politieke keuze

Toen minister Van Engelshoven in 2018 besloot om de fokkolonie in het BPRC terug te dringen werden dat jaar in Rijswijk nog altijd 50 resusapen, 42 java-apen en 36 penseelapen geboren. Dat er minder dierproeven gedaan werden houdt dus niet in dat de het leed is geleden. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren diende daarom vorige maand een motie in met het verzoek aan minister Van Engelshoven om het BPRC versneld af te bouwen, door jaarlijks een deel van het budget voor proefdieronderzoek over te hevelen naar proefdiervrij onderzoek.

De Britse dierenrechtenorganisatie Animal Defenders International (ADI) bracht in 2018 onthutsende undercoverbeelden naar buiten die zijn gemaakt in het BPRC (let op: schokkende beelden):
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
.

  • Lees ook:

Proefdiervrij onderzoek krijgt grote Europese impuls

.
Bron:

  • Persbericht EDEV/Animal Rights

©AnimalsToday.nl Bart van Riel