De Andalusische overheid heeft de aanbeveling gedaan om te stoppen met de nachtelijke olijfoogst. Jaarlijks vinden miljoenen trekvogels de dood tijdens de nachtelijke olijfoogst in het Middellands-Zeegebied. Zangvogels die vanuit centraal en Noord-Europa daar overwinteren en rusten in de olijfbomen, worden ‘s nachts overvallen door de oogstmachines. Ze zijn kansloos als de enorme oogstmachines met veel kabaal en verblindend licht de olijven opzuigen. Alleen al in het Spaanse Andalusië sterven jaarlijks 2,6 miljoen vogels hierdoor een afschuwelijke dood.

olijfoogst
De nachtelijke olijfoogst kost jaarlijk miljoenen overwinterende vogels het leven | Foto: publiek domein

In de periode van oktober tot januari worden olijven ‘s nachts geoogst, omdat bij een koelere temperatuur de aroma’s beter behouden blijven. Bij het oogsten zuigen de machines de olijven uit de bomen, maar daarmee ook miljoenen slapende vogels. Onder de slachtoffers zijn onder meer lijsters, kwikstaartjes, vinken en roodborstjes. Als de machines overdag zouden worden gebruikt, zou er geen probleem zijn, volgens Vanessa Mata, hoofdonderzoeker van het Research Center in Biodiversity and Genetic Resources in Portugal:

“Overdag kunnen de vogels zien wat er gebeurt en wegvliegen. ‘s Nachts raken ze gedesoriënteerd en verblind door de sterke lichten van de oogstmachines en worden zo opgezogen door de machines.”

Nachtelijke olijfoogst grote bedreiging

De cijfers zijn zorgwekkend en bedreigen de soorten die overwinteren in het Middellandse-Zeegebied. Geschat wordt dat in Portugal elke winter 96.000 vogels op deze manier sterven. Men vreest dat het probleem zo groot is, dat Portugese onderzoekers onlangs een brief hebben geschreven naar het wetenschappelijke magazine Nature, waarin ze pleiten voor een stop op het nachtelijk oogsten van olijven. Vanessa Mata:

“Miljoenen (zang)vogels uit centraal en Noord-Europa overwinteren in het Middellands-Zeegebied. Deze beschermde vogels worden op catastrofale schaal gedood door de nachtelijke olijvenoogst, als ze uitrusten in de bomen.”

olijfoogst
Foto: Robert Vassallo/Wikimedia

Voorbeeld

De onderzoekers roepen de Portugese overheid op om stappen te ondernemen, net als de regionale Andalusische overheid doet. Ook de andere grote, olijfproducerende landen, zoals Frankrijk en Italië, zouden het voorbeeld in Spanje moeten volgen.  Domingos Leitão, van de Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA):

“Volgens de EU Vogelrichtlijn zouden de vogels niet gestoord mogen worden in hun rustperiode.”

Er is een petitie gestart gericht aan de commissie die verantwoordelijk is voor de EU Vogelrichtlijn.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl