De Andalusische overheid heeft de aanbeveling gedaan om te stoppen met de nachtelijke olijfoogst. Jaarlijks vinden miljoenen trekvogels de dood tijdens de nachtelijke olijfoogst in het Middellands-Zeegebied. Zangvogels die vanuit centraal en Noord-Europa daar overwinteren en rusten in de olijfbomen, worden ‘s nachts overvallen door…